fbpx

Enter your keyword

post

Sustainability School #32- Legislația națională și cerințele UE pe raportare de sustenabilitate

Sustainability School #32- Legislația națională și cerințele UE pe raportare de sustenabilitate

Potrivit Directivei 2014/95/EU privind raportarea nefinanciară (Non-Financial Reporting Directive – NFRD), toate societățile comerciale care sunt entități de interes public și au peste 500 de angajați au obligația să prezinte o evaluare a impactului pe care activitatea acestora o are asupra mediului, a aspectelor sociale și a tratamentului aplicat angajaților, dar și privind politicile și eforturile sale respectarea drepturilor omului, eradicarea corupției și a mitei și asigurarea diversității. Pentru operatorii economici din aria de reglementare a Ministerului Finanțelor, prevederile NFRD au fost transpuse prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) 1802/2014 și OMFP 2844/2016 (reglementările aplicate de cei care intră sub incidența standardelor IFRS). Din punctul de vedere al ariei de aplicabilitate a cerințelor de raportare nefinanciară, în prezent, la nivel național, prevederile vizează o sferă mai largă decât cea prevăzută de NFRD. Astfel, conform reglementărilor naționale în vigoare, obligația de a prezenta informații nefinanciare revine tuturor entităților care au peste 500 de salariați.
În urma adoptării recente a Pactului Verde European, un pachet de inițiative în materie de politici prin care UE urmărește să atingă neutralitatea climatică până în 2050, a apărut necesitatea de a avea criterii unitare privind raportarea activităților economice care pot fi considerate durabile din punctul de vedere al mediului. Totodată, sunt necesare și criterii care să asigure creșterea transparenței și a coerenței clasificării acestor activități și limitarea riscului de greenwashing. Astfel, în 2020, a fost publicat Regulamentul (UE) 2020/852, aplicabil pentru raportările financiare publicate începând cu 1 ianuarie 2022 pentru exercițiul financiar anterior (2021). Acesta solicită societăților comerciale care aplică NFRD să includă în raportul său nefinanciar și informații cu privire la modul și măsura în care activitățile companiei sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile.
Pentru a putea întocmi această raportare, societățile comerciale trebuie să facă o analiză conform taxonomiei din Regulament și să determine ponderea activităților considerate sustenabile din totalul elementelor financiare. Regulamentul nu aduce modificări în privința rolului ce revine auditorilor în contextul declarației nefinanciare întocmite de entități, acestora revenindu-le în continuare obligația de a verifica doar dacă s-a pus la dispoziție respectiva declarație nefinanciară. Se anticipează ca, în contextul proiectului de directivă privind raportarea de sustenabilitate corporativă (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), rolul auditorilor să sporească.

Participând la acest webinar susținut de Alexandra Lazăr, Director al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor, am aflat:

➡️Care sunt reglementările naționale care transpun directivele europene în domeniul raportării nefinanciare/de durabilitate(Directiva 2014/95/UE și, în viitor, CSRD – istoric și diferențe
➡️ Care este conexiunea cu Taxonomia UE, prin Ordinul MFP nr. 1.239/2021
➡️ Schimbări viitoare în domeniul raportării de sustenabilitate
➡️ Ce este Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD (aria de aplicabilitate, standarde, prezentarea informațiilor și rolul auditorilor – directivă aflată în stadiu de proiect la această dată)
➡️ Când și cum vor fi transpuse cerințele europene în legislația națională și ce schimbări aduc pentru companii

Scurt preview

Inregistrarea integrala:

Urmărește înregistrarea integrală a edițiilor SustainAbility School, pe platforma dedicată exclusiv membrilor Coaliției România Sustenabilă.

SustainAbility School este un program de educație în management sustenabil, susținut de Coca-Cola HBC România și dedicat exclusiv angajaților din organizațiile membre ale Ambasadei Sustenabilității în România, prin programul Coaliția România Sustenabilă.

Dacă ești angajatul unuia dintre membri poți obține parola de la persoana de contact a organizației tale în cadrul Coaliției.

Dacă angajatorul tău nu s-a implicat încă, dar vrei să participi la edițiile viitoare și să ai acces la edițiile trecute, cere decidenților din organizația ta să  devină membru.

Program sustinut de

Coca-Cola-900

Obiectivele de Dezvoltare Durabila abordate: