fbpx

Enter your keyword

Evenimente

SustainAbility School #102 – Marketingul ca forţă a binelui

Marketingul sustenabil reprezintă mai mult decât simpla comunicare și evitarea de a face greenwashing. Marketingul sustenabil înseamnă recunoașterea rolului pe care industria de marketing îl joacă în prezent, în provocările de sustenabilitate cu care ne confruntăm și găsirea unor soluții noi pentru a-l transforma într-o forță a binelui. Industria de marketing este oglinda modelului economic [...]

SustainAbility School #101 – Planul de tranziție climatică: pași aplicabili și finanţare

Pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris, toate sectoarele, toate instituțiile, toate regiunile economiei globale trebuie să se decarbonizeze rapid, inclusiv sectoarele greu de abordat. Pentru a realiza aceste ambiții și angajamente, companiile trebuie să-și decarbonizeze modelele de afaceri și să implementeze soluții climatice pentru a înlocui treptat activele, produsele și serviciile care emit [...]

SustainAbility School #100 – Etichetarea digitală XBRL în raportarea conform CSRD

Directiva privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD) reprezintă un pas semnificativ în efortul Uniunii Europene de a standardiza și îmbunătăți raportarea informațiilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) de către companii.  Pe măsură ce cerințele de transparență și responsabilitate în practicile de sustenabilitate corporativă cresc, CSRD urmărește să asigure că firmele furnizează date ESG credibile [...]

SustainAbility School #99 – Cum integrăm natura în deciziile de investiții?

În ultimii ani, resurse cu acces liber precum instrumentul ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) au devenit cruciale pentru înțelegerea modului în care instituțiile de servicii financiare şi companiile din piaţă influențează și depind de natură. Rolul acestui instrument este de a evidenţia felul în care companiile sunt expuse schimbărilor accelerate de mediu [...]

SustainAbility School 98 – True Price – O soluţie pentru o economie sustenabilă

În prezent societăţile se confruntă cu multe probleme cauzate de eșecul pieței economice, precum încălzirea globală, degradarea solului, epuizarea resurselor de apă, venituri reduse, munca subevaluată, munca copiilor,  munca forțată, şamd. Aceste probleme au apărut pentru că sistemele tradiționale de stabilire a prețurilor nu iau în considerare şi externalitățile, şi nu înglobează costurile de mediu [...]

SustainAbility School #97 – ARGUMENTE PENTRU UN BUSINESS SUSTENABIL – Ediţie aniversară – „3 ani de SustainAbility School”

ARGUMENTE PENTRU UN BUSINESS SUSTENABIL – Invitat special, Prof. Jeffrey SACHS, economist de renume mondial, autor bestseller și lider global în dezvoltare sustenabilă.  Webinar deschis tuturor celor interesaţi de domeniul sustenabilităţii în afaceri În anul 1987, Organizația Națiunile Unite definea sustenabilitatea ca fiind dezvoltarea care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și [...]

SustainAbility School 96 – Modelul economic Doughnut: Implicații pentru mediul de business

Modelul economic “Doughnut” (tradus din engleză ca modelul economic de tip “colac” sau “gogoaşă”) constă în două inele concentrice: o fundație socială, care are rolul de a se asigura că nimeni nu rămâne în urmă în ceea ce privește necesitățile de bază ale vieții, și un plafon de mediu, care se asigură că umanitatea nu [...]

SustainAbility School 95 – Ce este și cum abordăm hărțuirea în lumea muncii?

Reglementările din domeniul dezvoltării durabile au fost completate cu norme speciale care abordează subiectul hărțuirii în lumea muncii. Angajatorii au obligații noi, concrete, pentru prevenirea și combaterea faptelor de hărțuire sexuală, morală și psihologică la locul de muncă. În contextul în care companiile încep să fie atente la standardele de sustenabilitate și cerințele de raportare, [...]

Sustainability School 94 – Raportarea indicatorilor de mediu conform cerințelor CDP

Sustenabilitatea și raportarea indicatorilor de mediu nu au fost nicicând mai importante pentru companiile ce activează pe piața europeană. Pe măsură ce investitorii și părțile interesate (stakeholders) continuă să solicite tot mai multă transparență, noile reglementări impun ca un număr tot mai mare de companii să publice rapoarte de sustenabilitate care să includă și indicatorii [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #93 – Prețul intern al carbonului: De ce și cum?

Discuția despre prețul intern al carbonului devine din ce în ce mai relevantă pe măsură ce apar noi reglementări, precum directiva privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD), iar companiile care deja utilizează acest instrument afirmă că acesta le permite să-și evalueze consecințele financiare ale emisiilor lor de carbon și îi încurajează să facă tranziția la alternative [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #92 – Potențialul neexplorat al refugiaților Oportunități pentru creșterea afacerilor în România

Pe baza statisticilor, peste 56% din populația refugiată ucraineană, aptă de muncă, are cel puțin studii de licență absolvite și aproape un sfert dintre refugiați au o diplomă în domenii tehnice sau profesionale.  Conform rapoartelor World Vision, peste 50% din populația adultă și-a exprimat interesul în a-și găsi un loc de muncă sau a-și deschide [...]

SustainAbility School #91 – Drumul transformării: de la business as usual la business sustenabil

Afacerile se confruntă din ce în ce mai mult cu o presiune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor agreate global referitoare la climă, natură și societate/oameni. Afacerile trebuie să răspundă așteptărilor într-un mod care să le mențină reziliența și sănătatea financiară, iar o astfel de cerință devine tot mai dificilă de realizat într-un context tot [...]

SustainAbility School #90 – Profitabil & sustenabil: argumente pentru un CFO

Liderii din mediul de afaceri sunt plătiți să se concentreze pe rezultatele financiare ale organizației din care fac parte și aceasta era principala lor preocupare. În același timp, ei recunosc că preocupările legate de mediu și sociale merită atenția lor, dar nu în detrimentul bunăstării financiare a companiei.  În mod surprinzător, multe companii descoperă că [...]

SustainAbility School #89 – Cine se teme de ESRS?

Intrarea în vigoare a noii directive europene privind raportarea sustenabilității companiilor (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) a transmis în mediul de afaceri un val de emoție, amplificat de publicarea setului complementar de standarde (European Sustainability Reporting Standards - ESRS).  Privit printr-o prismă de compliance, pachetul CSRD/ESRS presupune, cu siguranță, mult mai multe resurse alocate [...]

SustainAbility School: #88 – Legea pentru restaurarea naturii – noutăți și impact

Într-o eră a dezastrelor ecologice fără precedent și în mijlocul unui declin constant a biodiversității și a serviciilor ecosistemice, restaurarea naturii reprezintă o oportunitate unică de a aborda crizele climatice și de biodiversitate.  Procesul de restaurare a naturii poate îmbunătăți securitatea alimentară și poate contribui la atenuarea riscurilor de afaceri și riscurilor legate de drepturile [...]

SustainAbility School #87: Transformarea digitală – Catalizator pentru sustenabilitate

Impulsionate de creșterea conștientizării sociale și de mediu, de presiunea de reglementare în creștere și de potențialele avantaje economice, companiile integrează tot mai mult sustenabilitatea în lanțurile lor de aprovizionare.  Astfel, transformarea digitală a apărut ca un catalizator cheie pentru această schimbare, oferind companiilor instrumente pentru îmbunătățirea transparenței și trasabilității, pentru optimizarea logistică și utilizarea [...]

SustainAbility School #86: De la ESG 1.0 la ESG 2.0

În ultimul timp, finanțarea sustenabilă a devenit un subiect nou de marketing și în tendințe pentru multe conferințe. Dar care este cu adevărat rolul și impactul finanțării sustenabile și care sunt principalele sale obiective? Vom afla răspunsul la aceste întrebări în cadrul ultimei sesiuni de SustainAbility School din acest an.  În cadrul acestui webinar vom [...]

SustainAbility School #85: Standardele GRI și viitorul raportării de sustenabilitate

Odată cu intrarea în vigoare a noii Directive privind Raportarea de Sustenabilitate Corporativă (CSRD) în Europa, și având în vedere că și alte reglementări la nivel global se îndreaptă către raportarea obligatorie privind sustenabilitatea, vom explora cum peisajul actual al raportării corporative afectează companiile și cum Standardele GRI îi ajută să fie mai bine pregătite [...]

SustainAbility School #84: Taxonomia UE – Perspectiva 360° asupra obiectivelor de mediu

Taxonomia UE reprezintă o legislație emblematică a Uniunii Europene în domeniul finanțelor sustenabile, ce impune dezvăluirea cheltuielilor de capital (CapEx) și a cheltuielilor operaționale (OpEx), precum și a veniturilor asociate activităților economice sustenabile pentru toate companiile din Europa ce intră sub incidența CSRD, noua directivă de raportare de sustenabilitate. Taxonomia UE reprezintă piatra de temelie [...]

SustainAbility School #83: Sustenabilitatea la control: de la raportare la audit

La nivel global, există o creștere a cererii din partea stakeholderilor (părților interesate) pentru ca organizațiile să ofere transparență în ceea ce privește sustenabilitatea lor, inclusiv pe aspectele legate de ESG (mediu, social și guvernanță). De asemenea, există și o tendință globală în care organizațiile trec de la raportarea voluntară la raportarea conform cerințelor impuse [...]

SustainAbility School #82: Să ne pregătim pentru biodiversitate

În ciuda studiilor respectate, piețele financiare, investitorii, creditorii și actorii corporativi par să fie reticenți în ceea ce privește trecerea biodiversității ca o prioritate pe agenda lor. Acest lucru este surprinzător, având în vedere recenta pandemie globală, problemele actuale de securitate alimentară și interdependența acestora cu clima.  Putem numi oare acest fenomen „biocrastinare”? Raportul privind [...]

SustainAbility School #81: ESG Washing – Recunoașterea tipurilor de riscuri și factori care contribuie la frauda ESG

Riscurile de fraudă în contextul ESG cresc pe baza presiunii tot mai mari a autorităților de reglementare și a publicului. Trendul în materie de legislație se îndreaptă spre o legiferare cât mai vastă, cu obligații concrete și standarde elaborate și ridicate pe criterii de sustenabilitate ce trebuie luate în considerare pentru întreprinderile care vor să [...]

SustainAbility School #80: Parteneriatele cu furnizorii. Cheia succesului în tranziția la sustenabilitate

Pentru orice companie, emisiile de gaze cu efect de seră de tip 3(Scope 3 emissions) contribuie la 65-99% din amprenta totală de carbon. O primă evaluare completă a emisiilor de gaze cu efect de seră ale unei companii care scoate în evidență impactul semnificativ pe care lanțul său de aprovizionare îl are asupra amprentei sale [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #79: Egalitatea LGBTQ+ la locul de muncă – De ce merită și cum o implementăm?

Egalitatea LGBTIQ+ la locul de muncă reprezintă eforturile și inițiativele menite să creeze medii incluzive și de sprijin pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și queer în mediul lor profesional. Acest lucru se întâmplă prin abordarea situațiilor de discriminare, prejudecată și hărțuire, cu care se pot confrunta angajații LGBTIQ+, realizându-se acțiuni de promovare a unei [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #78: Versiunea actualizată a ghidului OCDE – Ce reprezintă pentru afacerile responsabile?

Ghidul OCDE pentru întreprinderi multinaționale (the OECD Guidelines) reprezintă cel mai cuprinzător standard internațional privind conduita responsabilă în afaceri (Responsible Business Conduct). Ghidul este negociat multilateral, aprobat de guverne și se bazează pe un mecanism unic de implementare, reprezentat de punctele naționale de contact (PCN), care lucrează pentru aplicarea recomandărilor propuse de OCDE. De la [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #77: Imperativul LCA – de ce orice companie are nevoie de acest instrument

Conform Dicționarului enciclopedic de mediu, evaluarea ciclului de viață (LCA) a unui produs reprezintă evaluarea și analizarea consecințelor acțiunii produsului asupra mediului. Analiza urmărește produsul de la extracția și prelucrarea materiei prime, trecând prin toate fazele sale de producție, transport și distribuție, utilizare – rentabilizare, întreținere și reciclare și mergând până la depozitarea finală sau [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #76: Atragerea de finanțări sustenabile – Cum se schimbă perspectiva de a gândi și de a acționa

Lumea se schimbă, la fel și modul în care am fost învățați să gândim, să acționăm sau să ne dezvoltăm afacerile. Sustenabilitatea nu mai este doar un cuvânt la modă sau o oportunitate de a avea un avantaj competitiv, ci este din ce în ce mai mult o cerință de integrat în modelul de business, [...]

Sustainability School #75: Greenwashingul, tot mai răspândit și mai complicat

Greenwashingul sau eco-dezinformarea este o practică prin care companiile doresc să pară mai prietenoase cu mediul decât sunt în realitate. Apărut la jumătatea anilor ‘80 și intrat în mod oficial în dicționare la începutul anilor ’90, greenwashing-ul reprezintă practica de a falsifica sau exagera atributele verzi ale unui produs, serviciu sau brand. Din păcate, greenwashingul [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #74: Rolul ratingurilor ESG în tranziția la sustenabilitate

Importanța ratingurilor ESG este în creștere rapidă, fiind stimulată atât de legislația și reglementările tot mai efervescente în domeniu, cât mai ales de nevoia stakeholderilor / părților interesate de a integra în deciziile de business date și informații ESG relevante, comparabile și care să acopere tot spectrul ESG.  O evaluare externă sporește încrederea stakeholderilor asupra [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #73: Cât de sustenabile sunt achizițiile în compania ta?

În timp ce Sustenabilitatea și Scope 3 (emisiile indirecte aferente lanțului valoric al unei organizații) sunt cuvintele pe buzele tuturor în ultima vreme, compania BearingPoint a dorit să afle ce anume motivează organizațiile și cum își evaluează acestea propriul nivel de sustenabilitate.  Astfel, compania a efectuat un studiu global cu peste 640 de respondenți din [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #72: Impactul social – Cum și de ce trebuie să-l măsurăm?

Chiar dacă aparent măsurarea impactului este o etapă ce încheie implementarea unui program sau proiect, în realitate aceasta își are rădăcinile în primele discuții în urma cărora proiectul se cristalizează.  Un aspect important al gestionării programelor de implicare comunitară este reprezentat de evaluarea impactului proiectelor, în special prin metodologia LBG (London Benchmarking Group), dar și [...]

SustainAbility School #71: From Zero to Sustainability Hero! – Evoluția companiilor pe Scala Sustenabilității

Evoluția contextului sustenabilității în ultimii doi ani a fost una extrem de accelerată, conducând la o creștere semnificativă, ca număr, dimensiune și intensitate, a temelor de sustenabilitate prezente în viața noastră, indiferent de domeniul în care activăm.   Astfel, noi reglementări, noi concepte, noi așteptări și cerințe se transformă în viitoarele criterii de decizie atât în [...]

SustainAbility School #70: Sustainable Corporate Governance – ce este și de ce avem nevoie de ea?

Pentru a adresa și a diminua schimbările climatice, considerentele legate de sustenabilitate trebuie să fie integrate într-un mod adecvat în cadrul companiilor, în special la nivelul structurilor lor de guvernanță / conducere. Este vital ca organizațiile să-și evalueze și să-și reducă deopotrivă riscurile de sustenabilitate și impactul activităților lor asupra oamenilor și planetei. Prin intermediul [...]

Sustainability School #69: Parteneriat pentru sustenabilitate – colaborarea dintre companii și UPA

Potrivit Legii 448, companiile care au cel puțin 50 de angajați sunt obligate să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de salariați. În caz contrar, pot opta să-și îndeplinească obligațiile legale în două modalități: 1) să plătească integral către bugetul de stat o sumă calculată după un anume [...]

Sustainability School #68: Auditul rapoartelor de sustenabilitate. Implicații din perspectiva companiilor auditate

Companiile cu un număr mediu anual de peste 500 de angajați trebuie să întocmească în prezent declarația nefinanciară conform Directivei UE 95/2014, transpusă local prin OMFP 1802/2014 și OMF 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare. Declarația nefinanciară face parte din setul de situații financiare pe care entitățile trebuie sa le întocmească, fără obligativitatea de a [...]

Sustainability School #67: Investițiile sociale corporative: ce sunt și cum ajută organizațiile să-și maximizeze impactul

Dacă investițiile sociale corporative, acele investiții de capital pe termen lung, mobilizate pentru a susține activitatea organizațiilor cu scop social (de exemplu, ONG-uri, întreprinderi sociale), sunt deja consacrate în Europa de vest, în Europa de est acestea nu reprezintă încă un concept bine cunoscut. Investitorii sociali corporativi (de exemplu, fundații corporative, fonduri de impact, acceleratoare [...]

Sustainability School #66: Directiva CSRD – înțelegere corectă, condiție pentru o transpunere adecvată

Proiectul Directivei de raportare a sustenabilității corporative (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), a fost lansat de Comisia Europeană, în luna aprilie 2021, iar publicarea ei a avut loc în data de 16 noiembrie 2022 - Directiva (EU) 2022/2464[1] – JOUE nr. 322. CSRD susține obiectivele Pactului Verde European (Green Deal) și vine în completarea [...]

Sustainability School #65:Beneficiile politicilor UE privind clima, energia și competitivitatea în contextul crizelor actuale

Context UE a elaborat măsuri pentru a face față crizelor climatice și energetice. În 2022, negociatorii politici au încheiat discuțiile privind diverse dosare ale Pachetului "Fit for 55" - cadrul politic al UE pentru punerea în aplicare a obiectivului său de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până [...]

Sustainability School #64: Cum poate asigura economia circulară bunăstarea în limitele planetare

În ultimii 100 de ani, am cunoscut o expansiune fără precedent în istorie. În prezent, consumăm peste 100 de miliarde de tone de materiale în fiecare an pentru a satisface nevoile umane, însă 5 din cele 9 limite planetare au fost depășite.  Conform Stockholm Resilience Center, limitele planetare continuă să fie încălcate în ultimii ani. [...]

Sustainability School #63: Net Zero sau Not Zero: implicarea actorilor non-statali în acțiunea climatică

Emisiile globale trebuie să scadă rapid, astfel încât omenirea să poată limita încălzirea globală la 1,5°C. Actorii non-statali, precum companiile, investitorii, orașele și regiunile, pot juca un rol crucial în limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Pentru a mobiliza acești actori-cheie, inițiativele internaționale, conduse adesea de guverne, urmăresc mobilizarea și implicarea sectoarelor [...]

Sustainability School #62: Sustenabilitatea din perspectivă climatică – cum motivezi oamenii să acționeze

Context V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu noi din punct de vedere emoțional când ne gândim la criza climatică? De ce simțim că majoritatea oamenilor se îndepărtează atunci când, de fapt, ar trebui să se implice prin acțiune și să genereze schimbarea pozitivă de care avem nevoie? Cum îi putem ajuta pe oameni să [...]

Sustainability School #61: Importanța utilizării factorilor de emisie locali pentru calcularea amprentei de carbon

Context Pentru a calcula amprenta de carbon a unei companii, consumurile specifice activității companiei sunt înmulțite cu factorii de emisie reprezentativi. Acest lucru pare ușor în teorie, dar provocarea pe care factorii de emisie (numiți și factori de conversie, deoarece convertesc datele de activitate, cum ar fi kWh de energie electrică sau l de combustibil [...]

Sustainability School #60: Avertizarea de integritate – recomandări și beneficii pentru companii

Context Avertizarea de integritate, cunoscută în limbajul internațional ca „whistleblowing”, definește dezvăluirea de informații despre orice nereguli sau deficiențe care ar putea avea drept consecință activități corupte sau periculoase comise în organizații ale sectorului public sau privat. Existența unui asemenea mecanism este extrem de importantă în contextul sustenabilității unei afaceri. Conform actualei reglementări, avertizorii pot [...]

SustainAbility School #59 – Riscul climatic și implicațiile pentru sectorul bancar și economia reală

Context La nivel internațional se remarcă o creștere a gradului de conștientizare a provocărilor generate de schimbările climatice și de către activitățile economice cu efecte negative asupra mediului. Totodată, sunt explorate modalitățile de evaluare a impactului riscului climatic asupra sistemului financiar și a economiei reale. Din perspectiva autorităților de reglementare și supraveghere, riscul climatic este [...]

Sustainability School #58: SDG 5: Responsabilitățile angajatorilor privind violența de gen

Context: Prin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 5 – Egalitate de Gen, România s-a angajat alături de alte state, entități private și societatea civilă să elimine inegalitățile, discriminarea și toate formele de violență împotriva fetelor și femeilor până în 2030. Însă, realitatea este că țara noastră se află încă foarte departe de a atinge acest obiectiv. [...]

Sustainability School #57: Lifecycle Assessment- instrumentul standard pentru măsurarea impactului asupra mediului

Context Conform Dicționarului enciclopedic de mediu, evaluarea ciclului de viață (LCA) a unui produs reprezintă evaluarea și analizarea consecințelor acțiunii produsului asupra mediului. Analiza urmărește produsul de la extracția și prelucrarea materiei prime, trecând prin toate fazele sale de producție, transport și distribuție, utilizare - rentabilizare, întreținere și reciclare și mergând până la depozitarea finală sau [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #56: Schimbarea socială – de la teorie la practică

Context „Leave No One Behind”, a nu lăsa pe nimeni în urmă, este principiul esențial al Agendei 2030, un document universal, adoptat în cadrul lucrărilor summit-ului ONU de la New York din anul 2015 și îmbrățișat de 193 state, inclusiv România. Agenda 2030 promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării sustenabile: economică, socială şi [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #55: SPONSORIZARE ȘI SDG ÎN CONTEXTUL NOILOR MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL

Context: Companiile își dezvoltă strategiile de responsabilitate socială prin alinierea la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite („Sustainable Development Goals” – Agenda 2030). În același timp, organizațiile non-profit și partenerii comunitari ai mediului privat, încă nu au această practică. Deseori, lipsa limbajului comun privind SDG-urile face mai dificilă colaborarea dintre cele două sectoare și [...]

Sustainability School #54: Sustenabilitatea, un joc de echipă

Context: Raportarea transparentă a impactului economic, social și de mediu al companiilor a atras din ce în ce mai multă atenție în contextul ultimilor ani, pentru ca azi să ajungă în prima linie a strategiilor de business. Responsabilitățile legate de sustenabilitate s-au îndepărtat tot mai mult de sfera opțională, devenind treptat obligații.  În România, conform reglementărilor [...]

Sustainability School #53: Profilul ideal al specialistului în sustenabilitate

Context: În ultimii ani, se poate observa o schimbare majoră în atitudinea față de sustenabilitate. Accentul sporit al investitorilor asupra celor 3 indicatori (mediu, societate și guvernanță), legislația emergentă privind schimbările climatice, dar și justiția socială oferă îndemnuri puternice la acțiune. În prezent, societatea așteaptă ca profesioniștii în sustenabilitate să își deruleze activitatea în contextul [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #52: INTEGRITATEA ORGANIZAȚIONALĂ – CUM O CONSTRUIM ȘI DE CE AJUTĂ

Context: Etica în afaceri este o temă din ce în ce mai des prezentă în comunicarea externă a companiilor. Adeseori, ea pare disociată de ideea de integritate organizațională. Mai mult decât atât, există curente/abordări concurente, precum Responsabilitatea Socială Corporativă, Triple Bottom Line, Cetățenie Corporativă, Shared-Value, Sustenabilitate sau, mai nou, ESG, care au dat naștere unor confuzii [...]

Sustainability School #51: Sponsorizarea în lumina noilor modificări fiscale

Context: La finalul lunii septembrie 2022, a fost publicat un nou ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/venit în vederea efectuării de sponsorizări. Contribuția sectorului privat la dezvoltarea ONG-urilor poate să nu mai apară în situațiile financiare ca o cheltuială, deoarece sumele aferente sponsorizărilor pot fi redirecționate de către contribuabili [...]

SustainAbility School #50 – Schimbarea pieței muncii prin management sustenabil

Context: Lumea are tot mai mult nevoie de lideri curajoși care îndrăznesc să facă schimbarea în propriile organizații și să inspire mai departe. De la riscurile climatice și biodiversitate, la colapsul lanțurilor de aprovizionare – trecerea către modele circulare de afaceri și noi moduri de lucru nu a fost niciodată atât de urgentă precum este [...]

Sustainability School #49: Inovația în strategiile de reducere a emisiilor de CO2

Context: Se pare că procesul de reducere a emisiilor de carbon nu a fost niciodată atât de important pentru consiliile directoare ale companiilor, luând în calcul presiunea tot mai mare din partea clienților, investitorilor și a angajaților. În acest nou context, companiile se străduiesc tot mai mult pentru a deveni mai sustenabile prin îndeplinirea obiectivelor [...]

Sustainability School #48 – Raportul U.N. privind ODD-urile. Unde suntem?

Context:   Agenda 2030 reprezintă planul de acțiune al Națiunilor Unite pentru oameni, planetă și prosperitatea acestora. Adoptat pe 25 septembrie 2015, el setează 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și 169 de ținte de atins pentru toate țările și toate părțile interesate.   Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au ca scop, printre altele, accelerarea incluziunii sociale, prosperitatea economică [...]

Sustainability School #47 – Cuvântul cu M. Cum ne-a „înnebunit” pe toți materialitatea

Context: Orice companie are un impact. Stakeholderii se așteaptă ca organizațiile să fie responsabile pentru impactul pe care îl au asupra mediului și a societății și să îl îmbunătățească în timp. În acest fel, crește încrederea și ajungem să avem companii sustenabile și societăți reziliente.   Pentru a înțelege impactul oricărei companii și pentru a le [...]

SUSTAINABILITY SCHOOL #46 – ACȚIUNEA CLIMATICĂ – CUM O ABORDĂM CORECT?

Context:  Dincolo de nevoia urgentă de a lupta împotriva schimbărilor climatice, există și alte considerente pentru a implementa Acțiunea Climatică. Dintre ele, putem enumera: pregătirea pentru modificările legislative, nevoia de eficientizare a costurilor și a consumurilor de energie, poziționarea mai bună a brand-ului, relațiile cu investitorii și partenerii de afaceri, îmbunătățirea percepției regionale, re-alinierea cu [...]

Sustainability School #45: Cum măsurăm performanța în sustenabilitate prin ESG Risk Ratings

Rolul companiilor în societate devine de la an la an tot mai complex și, dincolo de presiunea profitabilității, apar continuu noi responsabilități față de mediu și oameni, noi cerințe din partea stakeholderilor, în special a finanțatorilor și investitorilor. Raportarea indicatorilor ESG (de mediu, social, guvernanță) a atras tot mai multă atenție în ultimii ani, iar [...]

Sustainability School #44: Sustainability School #44 – ISO 26000 – Cheia integrării comportamentului responsabil în organizații

În contextul actual, companiile își definesc succesul dincolo de profituri și vânzări: practicile de responsabilitate socială sunt esențiale pentru a atinge așteptările mereu în creștere ale stakeholderilor.   În acest context, ISO 26000:2010 oferă o abordare acceptată la nivel global asupra bunelor practici și face posibilă trecerea de la simplele “bune intenții” la acțiuni concrete cu [...]

SustainAbility School #43 – Obligațiunile verzi și rolul investițiilor responsabile în economie

Context: Schimbarea modelului economic către unul care nu mai pune accent doar pe câștigul imediat al acționarilor, ci se axează pe impactul pe termen lung al companiei asupra întregului ecosistem, incluzând mediul și domeniul social și de guvernanță, a trecut de mult din zona de “nice to have” în zona de “must have”. Legislația europeană [...]