fbpx

Enter your keyword

post

Ioana Petrea, Director Fundraising & Comunicare, FUNDAȚIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI: „ONG-urile și companiile pot contribui major la schimbarea paradigmei actuale, încurajând vârstnicii să redevină o resursă pentru comunitate și creându-le oportunități de participare socială”

Ioana Petrea, Director Fundraising & Comunicare, FUNDAȚIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI: „ONG-urile și companiile pot contribui major la schimbarea paradigmei actuale, încurajând vârstnicii să redevină o resursă pentru comunitate și creându-le oportunități de participare socială”

  • Care sunt obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda 2030, relevante pentru ONG-ul pe care îl reprezentați și cum le-ați integrat în activitatea voastră?

OBIECTIVUL 4: EDUCAȚIE DE CALITATE – 4.5. Eliminarea tuturor formelor de discriminare din educație, prin asigurarea accesului egal a copiilor aflați în situații vulnerabile.

Fondul Special pentru Copii este un program național de asistență socială în sprijinul copiilor aflați în situații de viață foarte dificile, ce are ca scop eliminarea riscului de abandon școlar și accesul la educație. Acordăm copiilor burse pentru școală, menite să acopere costurile necesare frecventării școlii – achiziționarea de materiale educaționale, echipamente de conectare online, acces la platforme educaționale sau cursuri, îmbrăcăminte și încălțăminte, alimente și produse de igienă, cămin sau cantină.

Centrele Generații sunt centre de zi din diverse comunități care asigură cadrul în care copiii în situații vulnerabile beneficiază de sprijin pentru școală, de dezvoltare vocațională sau personală, printr-o diversitate de activități, cluburi și ateliere, organizate cu implicarea seniorilor voluntari. Centrele Generații oferă și ajutor material, o masă caldă și/sau consiliere psihologică copiilor și familiilor acestora.

Programul național Tinere Talente urmărește crearea de șanse egale pentru tinerii talentați proveniți din medii defavorizate, prin susținerea și promovarea talentului lor. Bursele Tinere Talente sunt destinate elevilor și studenților care studiază î la școlile și universitățile de artă și muzică din țară și care provin din familii cu posibilități materiale reduse, punându-i astfel în dificultatea de a-și dezvolta, perfecționa și promova potențialul artistic.

  • Care sunt, din punctul vostru de vedere, cele mai mari 3 obstacole care împiedică un ONG din România să își îndeplinească misiunea?

Lipsa resurselor financiare necesare pentru a multiplica intervențiile sociale ce ar putea avea un caracter scalabil în diverse comunitate ar fi un prim obstacol.Lipsa oportunităților de dezvoltarea profesională a personalului organizațiilor, în special în zona de comunicare și fundraising, limitează potențialul real de atragere de fonduri .

Lipsa resurselor tehnologice pentru a eficientiza procesele din organizație, circulația informației, managementul proiectelor și a crea o memorie instituțională pe baza înregistrărilor referitoare la beneficiari, servicii, donatori și sponsori etc. Mai exact, lipsa unor aplicații și software-uri necesare pentru PM și CRM.

  • Organizația își măsoară impactul pe care îl generează în societate prin finanțările atrase și proiectele implementate? Dacă da, utilizați un standard (ex. LBG, SROI) în măsurarea acestui impact?

Până la momentul actual, organizația noastră a măsurat impactul intervențiilor sociale prin indicatori proprii, nu bazându-se pe un standard. Cifrele relevante pentru proiectele noastre sunt – numărul de beneficiari, impactul asupra rezultatelor școlare, impactul socio-emoțional, numărul voluntarilor implicați.

  • Cât de aproape / departe suntem din punct de vedere al sustenabilității în România, ținând cont de sectorul în care activezi, conform obiectivelor organizației voastre, dar și a celor incluse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, aliniate la Agenda 2030 promovată ONU? Cine poartă responsabilitatea pentru implementarea măsurilor ce vor face ca România să accelereze pe drumul către sustenabilitate?

Din punct de vedere al accesului egal al tuturor copiilor la educație de calitate, suntem departe de alte țări europene, decalaj vizibil prin rata mare de abandon școlar timpuriu și de analfabetism funcțional. Sistemul de învățământ public poartă o mare parte din responsabilitate, în acest moment fiind incapabil să un nivel de educație bază și să mențină interesul copiilor pentru educație. ONG-urile și companiile prin finanțări pot contribui în această privință, dar nu în mod direct, ci doar reparatoriu, oferind educație remedială și complementară, precum și susținere prin resurse necesare școlarizării.În privința incluziunii sociale a persoanelor vârstnice, ne lovim de o barieră de mentalitate, la nivel de societate vârstnicii fiind priviți ca o povară socială, nu ca o resursă ce ar putea fi valorificată în interesul comunității. Vârstnicii pot desfășura diverse activități de valoare, de la joburi part-time, până la voluntariat, valorificându-și astfel experiența de viață și timpul pe care îl au la dispoziției, cel puțin pe perioada vârstei a III-a. Accesul lor la astfel de oportunități și crea o generație de vârstnici mai activi, mai sănătoși din punct de vedere fizic și psihic, mai conectați la viața actuală, inclusiv la tehnologie. ONG-urile și companiile pot contribui major la schimbarea paradigmei actuale, încurajând vârstnicii să redevină o resursă pentru comuntate și creându-le oportunități de participare socială.

  • Cum putem crește numărul finanțărilor pentru misiune și orientate pe impact vs. finanțare per proiecte și orientate pe rezultate? Va ajută oare faptul că actorii economici mari pun un accent tot mai mare pe sustenabilitate? 

Parteneriatele multi-anuale între ONG-uri și companii sau finanțatori publici, care acționează împreună pentru o misiune orientată spre o schimbare socială, nu pe rezultate cantitative, ar trebui să fie asimilată ca o nouă perspectivă asupra sustenabilității. Acestea se bazează doar pe interesul comun față de o anumită cauză, problematică socială.

  • Considerați că noul cadru legislativ privind legea sponsorizării va crește sumele redirecționate de companii către organizațiile non-profit, dezvoltând parteneriate cu impact pozitiv social și/sau de mediu?

Cadrul legislativ din 2023 privind sponsorizarea, permite atât direcționalrea din impozitul pe anul curent, cât și redirecționarea sumelor nedistribuite în anul precedent, ceea ce este un factor favorabil pentru susținerea proiectelor sociale și de mediu ale ONG-urilor din România.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.