Enter your keyword

post

Concurs de proiecte dedicat organizațiilor societății civile

Institutul Francez din România și Ambasada Franței lansează un concurs de proiecte dedicat organizațiilor societății civile. Acesta are ca scop cofinanțarea proiectelor și inițiativelor organizațiilor societății civile care au scopul de a apăra drepturile omului și de a încuraja includerea acestora în dezvoltarea politicilor publice.

Proiectele prezentate trebuie să propună acțiuni inovatoare și colective pentru una sau mai multe din temele enunțate mai jos:

1) Drepturile copilului: promovarea Convenției internaționale privind drepturile copilului; lupta împotriva tuturor formelor de exploatare și violență; advocacy cu profesioniștii în îngrijirea copiilor;

2) Lupta împotriva traficului de ființe umane (TFU): prevenirea și lupta împotriva TFU și a exploatării sexuale; îngrijirea victimelor; promovarea modelului aboliționist al prostituției;

3) Egalitatea dintre femei și bărbați: promovarea drepturilor sexuale și reproductive și educația sexuală în școli; participarea femeilor la viața publică și politică; prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor;

4) Lupta împotriva discriminării: promovarea toleranței și a drepturilor comunităților marginalizate; consolidarea drepturilor comunităților LGBTI;

5) Buna guvernare: activități de sensibilizare și informare a publicului cu privire la prevenirea și combaterea corupției și de monitorizare a reformelor din sistemul de justiție.

Inițiativele civice selecționate vor primi o cofinanțare din partea Ambasadei și a Institutului Francez din România cu o valoare de maximum 5 000 euro.

Condiții de eligibilitate

Concursul de proiecte se adresează organizațiilor non-guvernamentale românești (asociații, fundații și federații de ONG-uri) înregistrate în România și care propun acțiuni desfășurate pe teritoriul țării. O structură poate depune un singur proiect în cadrul acestui concurs.

Proiectele pot presupune activități de conștientizare (pentru publicul general, activitați educative etc.), de pledoarie (organizarea de conferințe, mese rotunde, mobilizări cetățenești etc.), formări, sprijin pentru publicare etc., cu condiția încadrării în tematica acestui concurs de proiecte.
Proiectele pot fi implementate și în format online (webinar, hackathon, discuții și vizite virtuale, formări online etc.).

Modalități de cofinanțare

Inițiativele civice selecționate vor primi o cofinanțare din partea Ambasadei și a Institutului Francez din România cu o valoare de maximum 5 000 euro. Subvenția va fi acordată la semnarea convenției de cofinațare. Proiectul trebuie implementat până la 31 decembrie 2021. Structurile beneficiare trebuie să depună un raport narativ și financiar la cel mult două luni după finalizarea proiectului.

Cofinanțarea reprezintă maximum 80% din bugetul total al proiectului. Resursele materiale și umane (timp de lucru etc.) pot fi valorificate drept contribuție proprie. Alte tipuri de finanțare (donații etc.) pot fi valorificate pentru implementarea proiectului. Cheltuielile administrative (costurile de funcționale ale structurii, precum salariile, chiriile) nu pot depăși 30% din bugetul total al proiectului.

Dosarele trebuie trimise pe e-mail până în 30 mai 2021, inclusiv, la adresa: gouvernance@institutfrancais.ro

Mai multe detalii aici:http://bit.ly/Concursdeproiecte-StatuldeDrept