Enter your keyword

post

Noi reglementări europene de sustenabilitate în domeniul serviciilor financiare

Comisia adoptă norme de informare privind investițiile sustenabile.

Comisia Europeană a adoptat, la 6 aprilie, standarde tehnice care trebuie utilizate de participanții în piața financiară atunci când publică informații despre sustenabilitate în temeiul Regulamentului privind publicarea de informații privind finanțarea sustenabilă(SFDR). 

Regulamentul specifică conținutul, metodologia și prezentarea exactă a informațiilor care trebuie divulgate, îmbunătățind astfel calitatea și comparabilitatea acestora. În conformitate cu normele, participanții la piața financiară vor furniza informații detaliate despre modul în care abordează și reduc orice impact negativ posibil pe care investițiile lor îl pot avea asupra mediului și a societății. În plus, aceste noi cerințe vor contribui la evaluarea performanțelor de sustenabilitate ale produselor financiare. Respectarea informațiilor despre sustenabilitate va contribui la consolidarea protecției investitorilor și la reducerea greenwashing ului. Acest lucru va sprijini, în cele din urmă, tranziția sistemului financiar către o economie mai sustenabilă.

Cerințele vor fi supuse controlului Parlamentului European și al Consiliului. Acestea vor fi în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Comisia a prezentat planul de acțiune privind finanțarea creșterii sustenabile în martie 2018. Ca parte a Acțiunii 9 din Planul de Acțiune – privind consolidarea comunicării privind sustenabilitatea – Comisia Europeană a continuat această acțiune în mai 2018, cu o propunere de regulament privind publicarea informațiilor  referitoare la investițiile sustenabile și riscurile de sustenabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341. Propunerea a fost adoptată ca parte a pachetului de finanțare sustenabilă.

Regulamentul privind publicarea informațiilor a fost adoptat de co-legiuitori în primăvara anului 2019 și a fost publicat la 9 decembrie 2019 în Jurnalul Oficial. Acesta este deja în vigoare, dar se aplică din 10 martie 2021.

Acesta stabilește obligații de informare privind sustenabilitatea pentru producătorii serviciilor financiare și consilierii financiari față de investitorii finali. Acest lucru se realizează în legătură cu integrarea riscurilor de sustenabilitate de către participanții la piața financiară (de exemplu, administratorii de active, investitorii instituționali, societățile de asigurări, fondurile de pensii etc., toate entitățile care oferă produse financiare, în cazul în care gestionează banii clienților) și consilierii financiari în toate procesele de investiții și pentru serviciile financiare care urmăresc obiectivul de investiții sustenabile.

În plus, co-legiuitorii au adăugat obligații de informare privitoare la  impactul negativ asupra sustenabilității la nivel de entitate și de servicii financiare:  dacă participanții la piața financiară și consilierii financiari iau în considerare externalitățile negative asupra mediului și justiției sociale ale deciziilor/consultanței în materie de investiții și cum se reflectă acest lucru la nivelul serviciului. Motivul este acela că deciziile de investiții și consultanța financiară ar putea cauza, contribui sau ar putea fi direct legate de efectele materiale negative asupra mediului și societății, indiferent dacă strategia de investiții are sau nu un obiectiv sustenabil precum investițiile în active care poluează apa sau devastează biodiversitatea; asigurarea sustenabilității investițiilor.

Obligația de informare se regăsește  într-un regulament direct aplicabil, care introduce cerințe suplimentare de publicare a informațiilor privitoatr  la elementele existente ale legislațiilor sectoriale relevante (AFIA, OPCVM, Solvabilitate II, IDD și MiFID II), printr-un text autonom care asigură armonizarea deplină, coerența trans-sectorială și neutralitatea în materie de reglementare.

Colegiuitorii au considerat necesară completarea informărilor  despre sustenabilitate cu standardele tehnice de reglementare (RTS) elaborate în comun de AES cu privire la conținutul, metodologiile și prezentarea informațiilor relevante care trebuie divulgate în temeiul prezentului regulament.

 AES au prezentat proiectul de RTS Comisiei în februarie 2021 și au propus ca RTS să se aplice de la 1 ianuarie 2022. . Având în vedere detaliile tehnice ale acestor standarde tehnice de reglementare și modificările preconizate, Comisia a decis să amâne aplicarea acestor RTS până în ianuarie 2023 pentru a facilita punerea în aplicare fără probleme a standardelor de către producătorii de produse, consilierii financiari și autoritățile de supraveghere.