Enter your keyword

post

Înscrierile pentru al doilea apel CIVIS Open Lab pentru cofinanțarea unor proiecte de responsabilitate socială au fost prelungite

Înscrierile pentru al doilea apel CIVIS Open Lab pentru cofinanțarea unor proiecte de responsabilitate socială au fost prelungite până marți, 5 octombrie 2021. Apelul, lansat de Universitatea din București, își propune să contribuie la dezvoltarea și implementarea acelor inițiative care oferă soluții pentru a aborda provocările și nevoile prezente și viitoare ale comunității.


Obiectivele CIVIS Open Lab al Universității din București
 vizează:

  • conectarea educației, cercetării și inovării CIVIS la nevoile și provocările locale;
  • dialogurile locale în sfera problemelor locale, prin cercetare, inovare, educație și, acolo unde este util, prin parteneriate public-privat, identificând soluții la nevoile locale;
  • oferirea studenților CIVIS de proiecte pedagogice solide, de învățare prin proiecte de tip service-learning, care stimulează angajamentul civic și competențele transversale;
  • consolidarea ecosistemelor teritoriale și dezvoltarea regională.

Apelul este deschis către toate părțile interesate din zonele în care Universitatea din București funcționează prin structurile de educație și cercetare existente. Astfel, pot propune proiecte pentru Open Lab UB următoarele categorii: institutele de cercetare – legate de profilul UB; actori din sfera educației: școli, universități, centre educaționale etc.; reprezentanți ai mediului de afaceri: corporații și IMM-uri, camere de comerț; ONG-uri, diferite asociații și fundații, (inclusiv studențești din UB); autorități publice sau alte entități: membri ai comunității academice a UB – studenți, cadre didactice, cercetători.

Inițiativele propuse trebuie să aibă în vedere implicarea socială și să fie orientate în direcția identificării și furnizării de soluții în următoarele trei domenii, stabilite prin consultări cu părțile interesate:

Sustenabilitate și reziliență urbană

Proiectele vor promova dezvoltarea sustenabilă, creșterea incluzivă și starea de bine a cetățenilor prin inițiative ce permit adaptarea orașelor la situații nefavorabile (șocuri), inclusiv prin schimbul de bune practici între orașe. Propunerile vor viza unul sau mai multe domenii: economic, social, mediu și pot viza inclusiv schimbarea instituțională.

Educație și cultură

Aceste inițiative au în vedere educația și învățarea mobilă, dezvoltarea de rețele educaționale și cultural-artistice locale. Proiectele vor promova un proces educațional bazat pe un nou model de distribuire a informației pentru ca utilizatorii să poată opera cu succes în contexte noi, în continuă schimbare. Este astfel sprijinită învățarea în unități de învățământ (abandonul școlar scade), auto-învățarea, precum și învățarea la locul de muncă.

Cercetare și transformare digitală

Proiectele vor promova soluții și metode de lucru cu unelte digitale, crearea de laboratoare virtuale și/sau mobile de studii, comunicarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare-inovare în comunitate în diferite domenii (accesare online, baze de date etc).

Pentru acest al doilea apel CIVIS Open Lab va aloca un buget total de 10.000 Euro. Aplicațiile vor fi depuse prin intermediul formularului FIȘA DE PROIECT cu o descriere completă a proiectului și vor fi transmise prin e-mail la adresa civis-ol@unibuc.ro până la data de 5 octombrie 2021 în format word și pdf. Aplicațiile vor include și declarații de interese din partea altor entități/părți interesate care doresc să susțină obiectivele și activitățile proiectului. Informații suplimentare pot fi solicitate la aceeași adresă de e-mail.

Apelul integral poate fi accesat aici, FIȘA DE PROIECT (anexa 1) este disponibilă aici, iar criteriile de evaluare (anexa 2) pot fi accesate aici.

Mai multe detalii despre acest al doilea apel, precum și despre rezultatele primului apel CIVIS Open Lab lansat de Universitatea din București sunt disponibile aici.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.