Enter your keyword

post

Comisia Europeană stabilește norme pentru întreprinderi privind respectarea drepturilor omului și a mediului

Comisia Europeană a adoptat o Propunere de directivă privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate. Scopul propunerii este să promoveze un comportament durabil și responsabil al întreprinderilor în cadrul lanțurilor valorice mondiale, notează Executivul european. Întreprinderile joacă un rol esențial în construirea unei economii și a unei societăți durabile. Acestea vor avea obligația să identifice și, după caz, să prevină, să pună capăt sau să atenueze efectele negative ale activităților lor asupra drepturilor omului, cum ar fi munca copiilor și exploatarea lucrătorilor, precum și asupra mediului, de exemplu poluarea și pierderea biodiversității. Aceste noi norme vor oferi securitate juridică și condiții de concurență echitabile întreprinderilor, precum și mai multă transparență consumatorilor și investitorilor. Noile norme ale UE vor promova tranziția verde și vor proteja drepturile omului în Europa și în afara acesteia.

O serie de state membre au introdus deja norme naționale privind diligența necesară, iar unele întreprinderi au luat măsuri din proprie inițiativă. Cu toate acestea, este nevoie de o îmbunătățire la scară mai largă, care este dificil de realizat prin acțiuni voluntare, potrivit instituției europene.

Propunerea stabilește o obligație de diligență necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate pentru a contracara impactul negativ asupra drepturilor omului și a mediului.

Noile norme privind diligența necesară se vor aplica următoarelor întreprinderi și sectoare:

 • întreprinderile din UE:
  • grupul 1: toate societățile cu răspundere limitată din UE de mari dimensiuni și cu o putere economică substanțială (peste 500 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de 150 de milioane EUR sau mai mult);
  • grupul 2: alte societăți cu răspundere limitată care își desfășoară activitatea în sectoare cu impact ridicat definite, care nu ating ambele praguri ale grupului 1, dar au peste 250 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de cel puțin 40 de milioane EUR. Pentru aceste societăți, normele vor începe să se aplice cu 2 ani mai târziu decât pentru grupul 1;
 • întreprinderile din țări terțe care își desfășoară activitatea în UE, cu un prag al cifrei de afaceri aliniat la grupurile 1 și 2, cifră de afaceri generată în UE.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) nu intră direct în domeniul de aplicare al prezentei propuneri.

Propunerea se aplică propriilor operațiuni ale unei întreprinderi, filialelor acesteia și lanțurilor lor valorice (relații de afaceri stabilite direct și indirect). Pentru a respecta obligația de diligență necesară a întreprinderilor, întreprinderile trebuie:

 • să integreze diligența necesară în politici;
 • să identifice impactul negativ real sau potențial asupra drepturilor omului și a mediului;
 • să prevină sau să atenueze impacturile potențiale;
 • să pună capăt sau să reducă la minimum impactul real;
 • să instituie și să mențină o procedură de depunere a plângerilor;
 • să monitorizeze eficacitatea politicii și a măsurilor de diligență necesară
 • și să comunice public cu privire la diligența necesară.

Mai concret, aceasta înseamnă o protecție mai eficace a drepturilor omului incluse în convențiile internaționale. De exemplu, lucrătorii trebuie să aibă acces la condiții de muncă sigure și sănătoase. În mod similar, această propunere va sprijini evitarea efectelor negative asupra mediului care încalcă principalele convenții în domeniul mediului. Întreprinderile vizate vor trebui să ia măsuri adecvate („obligația de mijloace”), în funcție de gravitatea și probabilitatea unor impacturi diferite, precum și măsurile aflate la dispoziția lor în circumstanțele specifice și va trebui să stabilească priorități.