Enter your keyword

post

ADMITERE MASTERAT Iulie 2023


Tema dezvoltării durabile are ca scop reconcilierea obiectivelor de respect pentru mediu, eficiență economică și echitate socială. În general, presupune instituirea unei noi forme de guvernare care implică o mai mare participare, transparență și responsabilitate. Această nouă abordare a dezvoltării economice, mai sistemică și mai etică, constituie un incontestabil progres pentru societățile noastre și are avantajul de a scăpa de logica ostilă progresului şi dezvoltării.

 Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a Academiei de Studii Economice din  București organizează 3 programe de masterat, acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu o durată de patru semestre:

Denumirea programului de masterat Număr de locuri  

TOTAL

Buget Taxă
Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice 65 8 73
Economia si administrarea afacerilor agroalimentare 66 7 73
Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională 67 6 73

 

Activitățile didactice se desfașoară modularizat, la sfârșit de săptămână, preponderent vineri după-amiaza și sâmbăta.

Principalele repere calendaristice ale admiterii sunt:

20 – 24 iulie 2023 ( luni 24 iulie până la ora 12.00): Înscrieri online.

27 iulie 2023: Susținerea testului grilă.

Tematica aferentă testului grilă poate fi consultată la adresa:

https://eam.ase.ro/index.php?route=admitere-masterat

28 – 31 iulie 2023 (luni 31 iulie până la ora 12.00):

Confirmarea locurilor la buget: prin depunerea în original a diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență/adeverinței de absolvire.

Principalele avantaje competitive ale programelor noastre de masterat:

  1. prezența, alături de cadrele didactice titulare ale ASE, unui colectiv important de cadre didactice asociate – personalități ale vieții economico-sociale, experți în domeniile în care își desfășoară activitatea:

APETREI-KALVERAM Andreea – Profesor și cercetător în cadrul Universității Catolice San Vicente Martir, Valencia, Spania

BANIȚĂ Mihai Eugen – Manager LacertA Winery

BORBELY Laszlo – Consilier de stat, Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

CREȚU Corina –  Membru al Parlamentului European

DAMOV Constantin – Co-fondator și Președinte Green Group, Președinte al Coaliției pentru Economie Circulară

ILIE – NICULESCU Mircea – Expert sustenabilitate

IVANOF Mike – Profesor la University of the Fraser Valley, School of Business, British Columbia, Canada

MARIN Florian – Expert în absorbția și gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții

MUNTEANU Răzvan Aurelian – Expert administrație locală

POP Raul Calin – Director programe Asociația ECOTECA, Analist procese de business și consultant deșeuri

STERIU Valeriu – Membru Comitet Reglementare ANRE

TULAI Ana Carolina – Director Departament Quality&Food Safety Mega Image – Ahold Delhaize România

2.gradul de satisfacție ridicat al studenților/absolvenților noștri: în ultimii ani, aproximativ 70% dintre absolvenții programului de licență EAM au continuat studiile de masterat în cadrul Facultății Noastre

https://www.facebook.com/100005147011453/posts/2365481776966700/

  1. parteneriatele cu mediul economico-social: 50, în anul univ. 2022-2023
  2. numărul de locuri de practică oferite la nivelul Facultății: 600, în anul univ. 2022-2023
  3. numărul mare de burse: 170, în anul univ. 2022-2023, a căror valoare se încadrează între 750 și 1400 lei / lună.

Oferta educaţională în detaliu poate fi consultată aici:  https://eam.ase.ro