fbpx

Enter your keyword

post

Primul program guvernamental de finanțare a economiei circulare

Primul program guvernamental de finanțare a economiei circulare

Coaliția pentru Economia Circulară – CERC, organizație profesională a companiilor si specialiștilor care pun în practică economia circulară în România, anunță aprobarea de catre Guvernul României a unui Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară, proiect iniţiat de Ministerul Economiei. În perioada următoare, Ministerul Economiei va lansa Ghidul solicitantului, care va stabili modul de derulare a programului de finanţare şi paşii pe care companiile trebuie să îi parcurgă pentru accesarea acestor fonduri.

Este pentru prima data când fondurile guvernamentale sunt destinate explicit economiei circulare, scopul acestui mecanism de sprijin financiar fiind acela de a dezvolta sectoare industriale noi, dar şi de a revaloriza resursele deja existente, reduse la stadiul de deşeuri, care poluează întreg teritoriul naţional. În acelaşi timp, componenta de cercetare şi dezvoltare a proiectului va permite obţinerea unui avantaj competitiv, precum şi cea care prevede eficientizarea activităţilor prin digitalizare.

Mecanismul prevede ca suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 16 luni să fie de 200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative, iar suma minimă fiind egală cu 15.000 euro. Proiectele acceptate vor fi finanţate în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Economiei. Cheltuielile vor fi suportate în procent de 85% de la bugetul de stat, restul de 15% din surse proprii ale beneficiarilor.

Conform criteriilor stabilite de actul normativ, vor primi finanţare companiile care desfăşoară activităţi de transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare; dezvoltarea activităţilor de cercetare-inovare, proiectare ecologică a produselor şi serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor; dezvoltarea activităţilor de reciclare a deşeurilor, etc.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.