fbpx

Enter your keyword

post

Mihaela Gîrleanu, director executiv ONCR: Ne-am dori să dezvoltăm o inițiativă de măsurare a impactului cercetășiei în comunitate

Mihaela Gîrleanu, director executiv ONCR: Ne-am dori să dezvoltăm o inițiativă de măsurare a impactului cercetășiei în comunitate

 • Care sunt obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda 2030, relevante pentru ONG-ul pe care îl reprezentați și cum le-ați integrat în activitatea voastră?

  Deoarece în România este un nivel insuficient de informare, responsabilizare și implicare activă, atât la nivelul comunității cât și la nivelul procesului de luare a deciziilor, în acțiuni de reducere a efectelor schimbărilor climatice, Organizația Națională Cercetașii României (ONCR) a început, încă din anul 2017, să organizeze activități de stimulare a participării active a tinerilor și a liderilor voluntari în ceea ce privește sustenabilitatea și schimbarea climatică.

Sub umbrela Educație pentru Dezvoltare Durabilă, am integrat ODD 4 în activitatea noastră având diverse demersuri:

 • Am adoptat în cadrul Adunării Generale din 2019 Rezoluția pentru Dezvoltare Durabilă: O asumare colectivă pentru generațiile viitoare – de cercetași, de copii și tineri – față de resursele limitate ale planetei, un respect și o punere în practică a unor principii sănătoase de mediu, sociale și economice.
 • Am adoptat și implementăm la nivelul organizației World Scout Environment Programme
 • Am creat instrumente care susțin Educația pentru Dezvoltare Durabilă:
  • platforma implicatincomunitate.roadună articole de specialitate despre SDG, cu scopul informării corecte
  • SDG Starter Pack – o colecție de activități pentru fiecare ODD
  • Traducerea în limba română a boardgame-ului Go Goals! – Jocul reprezintă o metodă interactivă de a aduce mai aproape de copii și tineri Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
  • Crearea unui ghid pentru a oferi sfaturi și soluții privind organizarea sustenabilă a evenimentelor din organizație (campuri, stagii, întâlniri, etc.)
  • Crearea unui ghid pentru acțiuni simple pe care le putem introduce în cultura organizațională ca elemente de comunicare în vederea creșterii vizibilității ODD-urilor în comunitățile în care suntem prezenți 
  • Susținerea stagiilor de formare (Introducere în Educație pentru Dezvoltare Durabilă) pentru lideri și voluntari adulți, cercetași direct implicați în lucrul cu copiii și tinerii (2017-2019).

Toate aceste activități au fost aduse la cunoștința publicului într-o amplă campanie de comunicare în Social Media. În acest demers ne-am alăturat și altor ONG-uri și avem în desfășurare la nivel național proiectul Viitor prin acțiune care cuprinde activități de conștientizare, promovare și advocacy la nivel de centre locale cât și la nivel de localități. În acest proiect sunt activi 20 de traineri cercetași care au lucrat până în prezent cu 546 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani și care anul acesta vor disemina informațiile în comunitățile din care fac parte și vor milita pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite la nivel local, prin acțiuni de advocacy, care vor implica peste 10 000 de oameni. Acțiunile de advocacy din proiect sunt menite să influențeze modul în care strategia de implementare a Agendei 2030 este implementată de către autorități. Anul acesta se vor organiza și grupuri de lucru multi-sectoriale pentru a sprijini și stimula prioritizarea Agendei 2030 de către autorități.

 • Care sunt, din punctul vostru de vedere, cele mai mari 3 obstacole care împiedică un ONG din România să își îndeplinească misiunea?

  Principalele provocări pe care le întâmpinăm sunt bugetele insuficiente alocate prin proiecte de mediu, reticența oamenilor de a se implica în acțiuni de voluntariat pe termen lung, lipsa de educație în ce privește sustenabilitatea la nivel de societate.
 • Organizația își măsoară impactul pe care îl generează în societate prin finanțările atrase și proiectele implementate? Dacă da, utilizați un standard (ex. LBG, SROI) în măsurarea acestui impact?

  Suntem la primele proiecte de sustenabilitate pe care le implementăm și nu utilizăm un standard de măsurare a impactului generat, doar suntem ghidați de indicatorii pe care ni i-am asumat în proiect. Ne-am dori mult să dezvoltăm o inițiativă de măsurare a impactului cercetășiei în comunitate, mai ales la nivel longitudinal, întrucât educația nu este un domeniu care produce efecte imediate în comunitate.
 • Cât de aproape / departe suntem din punct de vedere al sustenabilității în România, ținând cont de sectorul în care activezi, conform obiectivelor organizației voastre, dar și a celor incluse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, aliniate la Agenda 2030 promovată ONU? Cine poartă responsabilitatea pentru implementarea măsurilor ce vor face ca România să accelereze pe drumul către sustenabilitate?

  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate la nivel de organizație se implementează la nivel național prin Ghidul de Dezvoltare Durabilă a Activităților Cercetășești care are la bază principiile stipulate în Agenda 2030.
  Responsabilitatea pentru accelerarea drumului către o Românie sustenabilă o poartă fiecare individ, fiecare comunitate si fiecare structură organizațională din mediu public și privat.
 • Cum putem crește numărul finanțărilor pentru misiune și orientate pe impact vs. finanțare per proiecte și orientate pe rezultate? Va ajută oare faptul că actorii economici mari pun un accent tot mai mare pe sustenabilitate? • Considerați că noul cadru legislativ privind legea sponsorizării va crește sumele redirecționate de companii către organizațiile non-profit, dezvoltând parteneriate cu impact pozitiv social și/sau de mediu?

  Pentru a crește numărul finanțărilor în proiecte de sustenabilitate este nevoie de formarea unor echipe de specialiști pe fiecare arie din proiect, de planificare strategică, de implicare de tipul multi-actor cu focus pe obiective SMART care vor aduce schimbările de care avem nevoie în societate.
  Este un lucru normal ca mediul privat să se alinieze obiectivelor Agendei 2030 și acest lucru va ajuta ONG-urile în viitoare proiecte de sustenabilitate/dezvoltare durabilă.
  Noul cadru legislativ privind legea sponsorizării oferă posibilitatea ONG-urilor să atragă mai multe fonduri iar parteneriatele cu companiile private duc la implementarea campaniilor de CSR care vor susține proiectele sociale și de mediu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.