fbpx

Enter your keyword

post

Enel și FDSC lansează apelul de proiecte Conectare.Dezvoltare.Acces

Enel și FDSC lansează apelul de proiecte Conectare.Dezvoltare.Acces

Enel și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează apelul de proiecte Conectare.Dezvoltare.Acces. Apelul vizează susținerea proiectelor dezvoltate de către organizații neguvernamentale din România în beneficiul comunităților vulnerabile, pentru sprijinirea zonelor slab dezvoltate din punct de vedere al  servicilor, educaţiei, ocupării, sănătății, etc.

Obiectivul apelului este creșterea calității vieții persoanelor care aparțin comunitățilori vulnerabile. Vor fi sprijinite inițiativele cu un impact pozitiv în următoarele domenii: accesul la educație, accesul la energie, și dezvoltarea economică a zonelor slab dezvoltate prin acțiuni de inovare socială (inclusiv integrarea persoanelor din grupuri dezavantajate).

Apelul de proiecte este dedicat inițiativelor organizațiilor neguvernamentale din România care contribuie la cel puțin una din cele trei priorități de intervenție, ce au ca reper principal Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – ODD (adoptate în 2015 de către statele membre ale Organizației Națiunilor Unite).

Accesul la educație de calitate – reper ODD 4

Copiii şi tinerii reprezintă grupurile cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială, iar copiii afectaţi de sărăcie au şanse scăzute de a rămâne în sistemul de învăţământ şi de a primi o educaţie de calitate.

În cadrul acestei priorități vor fi susținute proiecte care facilitează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor la activități ce contribuie pozitiv la creșterea gradului de acces la educație.

Printre tipurile de proiecte ce pot fi derulate sub această prioritate se numără: intervenţii de prevenire a abandonului şcolar, inițiative de implicare a părinţilor în procesul de educaţie, programe de învățare suplimentare adresate elevilor, acțiuni ce adresează carențele existente în anumite contexte educaționale specifice mediilor defavorizate, programe de dezvoltare adresate profesorilor din școli vulnerabile, suport pentru modernizarea infrastructurii școlare etc.

Sunt de dorit mai ales acțiuni ce implică copii și tineri din ciclul de învățământ gimnazial și liceal.

 

Accesul la energie, cu focus pe combaterea sărăciei energetice – reper ODD 7

Sărăcia energetică se referă fie la lipsa conexiunii fizice la reţelele electrice (centralizate sau descentralizate), fie la dificultatea unei gospodării de a-și asigura nevoia de energie la costuri accesibile. Cele mai frecvente efecte ale sărăciei energetice sunt cele legate de marginalizarea socială, de probleme de sănătate cauzate de încălzirea deficitară sau de condiţiile necorespunzătoare de gătit, obstacole în parcursul educaţional şi şomajul. Sărăcia energetică generează un “cerc vicios” al datoriilor, al penalităţilor şi al deconectării de la reţea sau al intervenţiilor neautorizate în reţea.

În cadrul acestei priorități vor fi susținute proiecte care conduc la un mai bun acces la energie, abordând efectele sărăciei energetice.

Printre tipurile de proiecte ce pot fi derulate sub această prioritate se pot număra inițiative ce:

  •       Îmbunătățesc accesul la energie sau abordează problematica sărăciei energetice pentru gospodăriile dezavantajate economic și social, identifică şi promovează soluţii alternative de electrificare, durabile, în zonele neelectrificate, intervin prin acțiuni de informare şi educare a consumatorilor vulnerabili;
  •       Sunt orientate spre consiliere pe teme legate de eficiență energetică, reducerea consumului de energie și a costurilor asociate (de exemplu: servicii de evaluare și consiliere personalizată, suport pentru accesarea schemelor de compensare costuri de energie electrică, training-uri, materiale de informare etc.);
  •       Susțin consolidarea comunităților pe teme de energie și se orientează spre implicare la nivel de comunitate pentru o abordare colectivă a problemelor legate de sărăcie energetică, nu doar la nivel de individ, și în același timp pentru a crește gradul de conștientizare în rândul publicului, instituții, media și alți actori relevanți;

 

Dezvoltare economică prin acțiuni de inovare socială – reper ODD 8

Inovarea socială a devenit un concept important în procesul de elaborare a politicilor europene, transparând sectoare și discipline. În prezent inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii sau modele noi pentru a aborda nevoi sociale și care creează noi forme de colaborare între actori relevanți (administrație publică, sectorul privat și societatea civilă). Relevante în acest context sunt modelele de economie socială și economie circulară.

În cadrul acestei priorități vor fi susținute proiecte care propun abordări inovatoare pentru a îmbunătăți calitatea vieții comunităților vizate, prin intervenții specifice în rândul grupurilor vulnerabile, fiind incluse în cadrul propunerilor parteneriate cu instituții, organizații, companii relevante pentru rezolvarea problemei prezentate.

Printre tipurile de proiecte ce pot fi derulate sub această prioritate se află proiecte care propun accesul grupurilor vulnerabile la servicii, creșterea angajabilității în comunitățile vizate (o atenție deosebită va fi acordată acordată incluziunii persoanelor cu dizabilități), implementarea de inițiative în parteneriat cu administrațiile locale și/sau mediul privat.

De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte sunt acceptate propuneri de proiecte care reprezintă co-finanțarea unor proiecte în derulare relevante pentru prioritățile mai sus menționate.

Pentru apelul de proiecte, organizațiile solicitante vor putea înscrie propuneri de proiecte pe platfotma online în perioada 16 mai (ora 9:00) – 20 mai (ora 16:00).

➡️ Detalii despre criteriile de eligibilitate și procesul de aplicare, aici: https://www.fdsc.ro/conectare-dezvoltare-acces