Enter your keyword

post

Adrian Dumitru Ciocirlan

Apreciez faptul ca este important ca liderii din Romania sa adere la Coalitia Romania Sustenabila intrucat dezvoltarea unui mecanism de cooperare intre acestia reprezinta o solutie oportuna pentru punerea in aplicare a Agendei 2030 ce contine cele 17 obiective de dezvoltare durabila. Este bine cunoscut faptul ca printre actorii importanti ce pot sprijini in mod real implementarea principiilor dezvoltarii sustenabile, pe langa state, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, se regasesc companiile/corporatiile nationale si internationale, sens in care, promovarea conceptului de responsabilitate sociala in randul acestora este cruciala si urgenta. Am aderat la Coalitia Romania Sustenabila motivat de convingerea ca, fiecare individ, prin sprijinirea activitatilor/programelor ce au ca si scop dezvoltarea celor trei dimensiuni– cea economica, cea sociala si componenta de mediu, poatre contribui la atingerea obiectivelor globale de sustenabilitate.

Consilier juridic – Ministerul Sanatatii

Obiective de Dezvoltare Sustenabila sustinute