Enter your keyword

Prezentare Coalitia Romania Sustenabila

Parteneriatele de azi construiesc viitorul sustenabil de mâine

Ce este Coaliția România Sustenabilă?

Coaliția România Sustenabilă (CRS) este un program unic în România, lansat de Ambasada Sustenabilității în România* în anul 2019 și reprezintă prima platformă apolitică pentru dezvoltarea durabilă a României. Programul se bazează pe colaborare și parteneriate între sectoare, o condiție esențială pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) si Agenda 2030. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României este partener al programului. Evenimentul de lansare al acordului de parteneriat este disponibil aici.

Cine face parte din Coaliția România Sustenabilă?

Sub umbrela CRS, Ambasada Sustenabilității aduce împreună companii responsabile, ONG-uri implicate și lideri de opinie activi din punct de vedere social, dispuși să colaboreze pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Coaliția România Sustenabilă reunește până în acest moment peste 80 de companii mari, IMM-uri și organizații neguvernamentale, din ale căror echipe fac parte peste 50.000 de angajați.


Ce își propune Coaliția Rom
ânia Sustenabilă?

Obiectivul principal este ca investițiile și schimbările din următorii ani să aibă la bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, demers ce necesită sprijinul și implicarea tuturor stakeholderilor din societate. Astfel, prin intermediul Coaliției, ASR oferă oportunitatea pentru dialog, dezvoltarea de parteneriate, creare de rețele și schimbul de cunoștințe între profesioniștii din companii, ONG-uri și instituții publice. Un exemplu de reușită este grupul de lucru Risipa Alimentară, care a reușit în 2020 să aducă modificări Legii Privind diminuarea Risipei Alimentare pentru a încuraja donarea surplusului de alimente în beneficiul persoanelor defavorizate, un model de lucru care poate fi replicat în cadrul Coaliției.

Totodată, angajații organizațiilor membre în CRS au acces la instrumente și know-how pentru transparența în afaceri și practici durabile prin intermediul mai multor programe, unul dintre acestea fiind SustainAbility School, educație și formare în management sustenabil.
                                        

Ambasada Sustenabilității în România (ASR) este o organizație neguvernamentală ce are misiunea de a promova sustenabilitatea în mediul de afaceri, facilitând tranziția la noul model economic, cel în care companiile pot rezolva probleme sociale și de mediu fără a-și sacrifica eficiența economică și profitul.

Lansarea parteneriatului strategic cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă:

Ce spun membrii noștri: