fbpx

Enter your keyword

post

Cum își poate atinge România țintele din Green Deal prin achiziția de electronice refurbished în instituțiile publice

Cum își poate atinge România țintele din Green Deal prin achiziția de electronice refurbished în instituțiile publice

Cum își poate atinge România țintele din Green Deal prin achiziția de electronice refurbished în instituțiile publice

Direcțiile europene către achiziții publice sustenabile sunt clar trasate și se adresează deopotrivă mediului public și celui privat: din perspectiva mediului prin Green Deal și Planul de Acțiune pentru Economie Circulară, iar din perspectiva socială prin Planul de Acțiune pe Economie Socială.

România investește în achiziții publice aproape o cincime din PIB-ul țării, mai mult decât media europeană de 16%. În acest sens, administrația publică are o mare putere de cumpărare, iar această oportunitate poate fi utilizată prin politici publice care să contribuie la minimizarea impactului negativ de mediu și la maximizarea impactului social.

De la deșeu la resursă

Echipamentele electrice și electronice furnizează cele mai multe deșeuri din UE, cu rate anuale de creștere de 2%, estimându-se că mai puțin de 40% din deșeurile electronice sunt reciclate în UE 1). Mai puțin de 40% din cantitatea totală de deșeuri electronice este reciclată la nivelul continentului arată un raport “New Circular Economy Action Plan” publicat în 2020 de Uniunea Europeană. Procentul reprezintă un obstacol major în strategia Green Deal prin care UE  își propune să transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și să investească cu acest scop 528 de miliarde de euro.

Datele arată că o mare parte din deșeurile electronice amintite mai sus este reprezentată de smartphone-uri și PC-uri care pot fi recondiționate și reintroduse pe piață. Aproximativ doi din trei europeni ar dori să își folosească dispozitivele digitale pe care le dețin pentru o perioadă mai lungă de timp, cu condiția ca performanța lor să nu fie afectată în mod semnificativ, iar studiile arată că 210 milioane de smartphone-uri sunt vândute anual în UE, adică aproape 7 la fiecare secundă si 170 milioane de calculatoare sunt vândute anual în UE. Trendul este de altfel ascendent.

Un produs refurbished trebuie să bifeze mai multe capitole: să fie un produs din gama business, de înaltă calitate, să fie comercializat de un distribuitor licențiat, verificat printr-un proces de control al calității, comercializat cu garanție la un preț exponențial mai mic pentru aceleași funcții ale unui produs nou. Un studiu Persistance Market Research arată că la finalul lui 2022, telefoanele refurbished au dominat piața globală și au reprezentat 54% din cota valorică totală a pieței de smartphone-uri.

Analiștii Mordor Intelligence estimează că piața de smartphone-uri recondiționate va crește cu 10% pe an de acum până în 2027, în special în Indonezia și India. Contractele de achiziții publice au un rol important în economiile statelor membre UE și, potrivit estimărilor, generează peste 16% din PIB-ul Uniunii Europene (peste 2 miliarde euro pe an). Aceste contracte arată clar faptul că achizițiile publice europene reprezintă un stimulent major pentru crearea de locuri de muncă, inovare, protejarea mediului și, per ansamblu, creștere economică sustenabilă.

De la 1 ianuarie 2021, Franța este prima țară din Europa care a implementat un indice de reparabilitate pe 5 categorii de dispozitive electronice:

 • Smartphone-uri
 • Laptop-uri
 • Televizoare
 • Mașini de spălat
 • Cositoare

Decretul nr.2021-254 instituie obligația instituțiilor publice de a achiziționa anual, prin achiziții publice, bunuri din refolosire sau ce încorporează materiale reciclate în proporție de minim 20%. Mai multe detalii sunt disponibile aici
În Spania, Legea privind deșeurile și solurile contaminate pentru economia circulară” din 2022, include o prevedere care obligă ca 50% din licitațiile publice legate de colectarea, transportul și tratarea produselor second-hand să se realizeze de către întreprinderile sociale

În Belgia, prin Strategia pentru Economie Circulară adoptată în 2021, guvernul belgian își propune ca până în 2025, 50% din achizițiile publice relevante să integreze principii sau criterii circulare și 75% din achizițiile publice de IT&C să fie circulare.

Proiectarea ecologică va fi aplicabilă pentru cea mai largă gamă posibilă de produse și va face ca acestea să ofere circularitate.

În ceea ce privește reperabilitatea produselor, 100 de organizații și peste 7000 de persoane, inclusiv gânditori și activiști de top în reparații, drepturi digitale, design și sectoare de sustenabilitate s-au constituit în organizația Right to repair.

Legislația achizițiilor publice verzi în România la acest moment

 • Legea nr.69/2016 privind achiziţiile publice verzi este neaplicată de la apariția ei;
 • Ordinul nr.1068/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru 6 categorii de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini
 • Legea nr.86/2022 pentru completarea Legilor nr.98 și nr.99/2016, cu norme de aplicare neadoptate
 • Hotărârea Guvernului nr.1172/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară
 • Planul National de achiziții ecologice este prevăzut a se realiza în Trimestrul I al anului 2024 în proiectul ANAP privind Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice 2023-2027

Mai mult, instituțiile publice, conform prevederilor art.56 din Legea nr.98/2016, respectiv art.96 din Legea nr.99/2016, se pot implica în achiziții responsabile și din punct de vedere social prin contractarea de produse și servicii utilizând achizițiile rezervate de la unități protejate autorizate sau întreprinderi sociale de inserție. Criterii de atribuire utilizate în cadrul procedurilor pot crea oportunități de angajare, muncă decentă, incluziune socială și condiții mai bune pentru persoanele vulnerabile, cu dizabilități sau cu probleme de excludere socială.

Achizitiile publice verzi în contextul primei strategii de economie circulară a României

În draft planul de acțiune al Strategiei Naționale pentru Economie Circulara, printre acțiunile transversale propuse în vederea tranziției la economie circulară, se numără și integrarea criteriilor de circularitate în achizițiile publice care ar putea juca un rol esențial în creșterea gradului de utilizare a materialelor circulare în România, care este în prezent mult sub media UE.

Integrarea criteriilor de circularitate în achizițiile publice poate avea loc la nivel de sistem, furnizor și produs. Nivelul de sistem se referă la metodele contractuale pe care achizitorul le poate utiliza pentru a asigura circularitatea, spre exemplu, ca furnizorul să preia produsul la sfârșitul duratei sale de viață, să îl reutilizeze, să îl refolosească sau să îl recicleze. La  nivel de furnizor trebuie să se facă evaluări ale furnizorilor în funcție de profunzimea și măsura în care aceștia încorporează principiile circularității în propriile sisteme și procese. Nivelul de produs înseamnă că produsele achiziționate sunt evaluate în funcție de rata materialelor secundare, de posibilitatea de a fi dezasamblate sau reciclate după utilizare sau eficiența lor din punct de vedere al resurselor.

Cu toate ca aceste niveluri se suprapun într-o anumită măsură, ele delimitează abordări diferite în ceea ce privește încorporarea criteriilor și evaluărilor circulare în deciziile de achiziție. În acest sens, este necesară revizuirea Legii 69/2016 pentru a încorpora elementele de circularitate menționate, dar și consolidarea capacităților și oportunităților și a aplicării legii. De asemenea, achizițiile circulare înseamnă mai mult decât achiziționarea de produse circulare, trebuie luată în considerare și utilizarea circulară.

Pașii necesari pentru realizarea unei achiziții
Alin Izvoran, expert achiziții publice explică de ce până acum instituțiile publice nu au achiziționat electronice recondiționate: ”Este doar neinterpretarea corectă a articolului de lege, care NU este restrictiv cu privire la achiziționarea de produse refurbished și NU obligă achiziționarea doar a produselor noi. Conform prevederilor art.3 alin.(1) lit.n) din Legea nr.98/2016 cu completările și modificările ulterioare:

contract de achiziţie publică de produse – contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare.

Achizițiile care stimulează re-utilizarea echipamentelor, a produselor sau materialelor ajută la evitarea eliminării resurselor valoroase pe care Pământul le poate genera.

În definirea contractului de achiziţie publică/ sectorială care are ca obiect achiziţia de produse, redată la art.3 alin.(1) lit.n) din Legea nr.98/2016, respectiv art.3 alin.(1) lit.m) din Legea nr.99/2016, NU se specifică obligația cumpărării de produse noi.

Mai mult, prin HG nr. 1172/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară se încurajează reducerea achiziției de bunuri de consum prin prelungirea duratei de viață a produselor, în consens cu Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr.12 – Consum și producție durabile. Astfel se prioritizează pregătirea pentru reutilizare înaintea oricărei operațiuni de valorificare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Etapa de planificare

 • Este necesară achiziția sau se poate refolosi, rearanja, redistribui, îmbunătății ce deține instituția publică?
 • Este necesar și/sau există buget pentru a se realiza achiziționarea de produse noi?
 • Se pot achiziționa produse recondiționate sau reparate?
 • Care este modalitatea de achiziționare: produs sau serviciu?

Etapa de consultare a pieței

 • Aveți abilități tehnice în instituție pentru a analiza, înțelege și comunica elementele procedurii, inclusiv impactul de mediu, social și economic ale potențialelor soluții propuse de piaţă?
 • Dacă NU, ați luat în calcul să solicitați sprijin de la alte organizații din eșalonul superior, ONG-uri, asociații profesionale, etc.?
 • Ați efectuat cercetări despre componența socială și/sau verde, pe care o poate oferi piața în prezent, pentru a vă satisface nevoia?
 • Ați discutat cu potențialii ofertanți, cu ONG-urile, cu asociațiile profesionale, etc. despre nevoile și obiectivele sociale și/sau verzi identificate?
 • Ați discutat despre posibilitatea de a dezvolta noi soluții cu potențialii dvs. ofertanți, cu ONG-urile, cu asociațiile profesionale, etc. pentru a răspunde mai bine nevoilor dumneavoastră de sustenabilitate ecologică și/sau impact social al achiziției?

Etapa de stabilire a specificațiilor

 • Aspecte utilizate de achizitori :
  • marcaj CE;
  • eticheta ecologică (EPEAT, TCO, Eco Rating, etc.);
  • achiziționarea de produse care conțin o cantitate limitată de componente periculoase și cu un potențial redus de emisii periculoase la eliminare.
 • Aspecte recomandate a se solicita :
  • achiziționarea de echipamente recondiționate/ reutilizate;
  • proiectarea pentru durabilitate, potențial de modernizare și de reparare;
  • prelungirea duratei de viață a unui produs la sfârșitul duratei sale de exploatare (reutilizare);
  • proiectare pentru demontare și gestionare a sfârșitului ciclului de viață cu maximizarea recuperării resurselor;
  • anduranța bateriei Full-Charge Capacity (FCC) min.80% după 500 de cicluri;
  • ISO 27001:2013/ SR EN 50614:2020/ ISO 14024:2018
  • garanție comercială și de conformitate min.2ani;
  • garantarea disponibilității pieselor de schimb pentru min.2ani;
  • acces la instrumente de diagnosticare și reparare.

De unde pot achizitiona instituțiile statului, produse IT&C refurbished: modele de bună practică din sectorul non-profit și privat

Asociația Ateliere Fără Frontiere*

Organizația oferă serviciul gratuit de preluare a tuturor deșeurilor electrice și electronice (DEEE) care sunt casate și generate de către instituțiile publice, companii, organizații și persoane fizice, fiind un colector autorizat conform legislației specifice. În plus, asociația este autorizată să recondiționeze echipamentele uzate electrice și electronice, activitatea sa fiind axată pe repararea calculatoarelor și laptopurilor care sunt donate către școli din zone mai puțin dezvoltate. Cei care predau DEEE beneficiază de serviciul de calcul ar reducerii emisiilor de CO2.

‘’Prevenirea generării de deșeuri prin folosirea produselor pe o perioadă cât mai lungă și reutilizarea echipamentelor uzate, a deșeurilor sunt soluțiile pe care Ateliere Fără Frontiere le oferă cu succes de 15 ani. Dăm o a doua șansă produselor dar și oamenilor care sunt redați pieței muncii. În felul acesta indicatorii de mediu și cei sociali pot fi evaluați și cuantificați în mod real’’ a menționat Lorita Constantinescu, director dezvoltare Ateliere Fără Frontiere.

Gestionarea deșeurilor electrice și electronice și a echipamentelor uzate este realizată  de către persoane greu angajabile în cadrul unui program de consiliere socio-profesională și integrare pe piața muncii din atelierul educlick. Până în prezent, în acest atelier au fost angajate și sprijinite peste 200 de persoane dezavantajate și recondiționate peste 30.000  de calculatoare care au ajuns în 10% din școlile din România

Recommerce Group*

Este pionierul si unul dintre cei mai importanţi jucători în domeniul smartphone-urilor recondiţionate din Europa. Fondată în 2009, Recommerce foloseşte tehnologii brevetate pentru răscumpărarea, recondiționarea şi vânzarea dispozitivelor second-hand.Compania este prezentă în România din iulie 2021.

Recommerce repară și readuce pe piață dispozitive recondiționate, inclusiv smartphone-uri, tablete și console. Compania distribuie produsele sub marca înregistrată „Recommerce ©” în multe țări europene prin distribuitori și operatori de telecomunicații.

Un smartphone recondiționat Recommerce este unul deja utilizat, care trece printr-o serie de inspecții făcute de specialiști pentru a-l aduce într-o stare 100% funcțională și perfect estetică. După verificări, acesta poate fi cumpărat la un preț redus cu până la 50% decât unul nou și cu o garanție, care acoperă orice eventuală problemă de funcționare.”

Flip.ro*

Flip.ro este un marketplace înființat la finalul anului 2019, de către 3 tineri antreprenori: Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu. În prezent, Flip este liderul companiilor de tehnologie din România care cumpără și vând telefoane recondiționate. Ca și în cazul cumpărării unui telefon nou, produsele achiziționate de la Flip.ro includ o garanție de cel putin 12 de luni, 30 de zile drept de retur, livrare rapidă și suport permanent pentru clienți. În plus, cumpărarea unui telefon recondiționat contribuie la protejarea planetei. Din 2021, compania face parte din grupul eMAG de la care a primit și finanțare de 8 milioane de euro, a ajuns la peste 160 de angajați și s-a lansat deja în Bulgaria și Ungaria. Până acum peste 300.000 de clienţi au apelat la Flip.ro pentru a vinde sau cumpăra un telefon ca nou.

Concluzii

Reducerea emisiilor din sectorul public ar putea fi o componentă vitală în cadrul strategiilor naționale pentru decarbonizare. Autoritățile publice au un dublu rol în lupta cu schimbările climatice: pot ajuta la reducerea emisiilor emisiilor prin transformarea propriilor acțiuni, dar, mai ales, pot modela și accelera implementarea politicilor de decarbonizare, având un impact pozitiv asupra tuturor categoriilor de stakeholderi.

Din perspectiva achizițiilor, statul are puterea de a crește procentul de achiziții publice verzi, dar și calitatea criteriilor tehnice verzi din caietele de sarcini. Astfel, pe lângă impactul pozitiv direct, instituțiile publice pot avea un rol-cheie în stimularea dezvoltării pieței locale de servicii și produse verzi din România, în ajustarea mecanismului CERERE – OFERTĂ, în disciplinarea și responsabilizarea actorilor economici, ce pot colabora pentru Acțiune Climatică prin dezvoltarea de lanțuri de aprovizionare mai verzi.

***************************

*Organizațiile Flip, Recommerce și Ateliere Fără Frontiere sunt membre în Coaliția România Sustenabilă, program lansat și coordonat de Ambasada Sustenabilitatii in Romania ca parte a planului de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă – SNDDR 2030. Coaliția, ce reunește astăzi peste 150 de organizații membri (companii mari, IMM-uri și ONG-uri), este recunoscută oficial de Guvernul României ca partener strategic și facilitator de dialog pe teme de sustenabilitate, prin intermediul unui acord de colaborare cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.