fbpx

Enter your keyword

post

SustainAbility School #101 – Planul de tranziție climatică: pași aplicabili și finanţare

SustainAbility School #101 – Planul de tranziție climatică: pași aplicabili și finanţare

Pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris, toate sectoarele, toate instituțiile, toate regiunile economiei globale trebuie să se decarbonizeze rapid, inclusiv sectoarele greu de abordat.

Pentru a realiza aceste ambiții și angajamente, companiile trebuie să-și decarbonizeze modelele de afaceri și să implementeze soluții climatice pentru a înlocui treptat activele, produsele și serviciile care emit gaze cu efect de seră.

Finanțarea tranziției climatice joacă un rol vital în planurile de tranziție corporative pentru a atinge decarbonizarea întregii economii. Există o recunoaștere tot mai mare că finanțarea în sprijinul obiectivelor schimbărilor climatice trebuie să fie extinsă și să fie în conformitate cu o cale către o economie cu emisii reduse de carbon.

Finanțarea tranziției climatice se referă la finanțarea procesului dinamic de decarbonizare al unei entități.

Guvernele s-au angajat la a limita încălzirea globală la 1,5°C prin anunțarea Contribuțiilor Naționale Determinate (NDC), care reprezintă planurile de tranziție ale țării.

Dat fiind faptul că finanțarea tranziției climatice este îndreptată către decarbonizarea unei entități corporative, investitorii trebuie să poată evalua integritatea economică și de mediu a întregii strategii de afaceri. Cel mai potrivit instrument pentru a comunica aceste informații este un plan de tranziție climatică la nivel corporativ credibil și practic.

Un plan de tranziție este o strategie care prezintă reperele și acțiunile pentru reducerea emisiilor cu o cale bazată pe știință către reducerea emisiilor cu efect de seră.

Aceste planuri vor permite actorilor din piața de capital să identifice și să direcționeze finanțarea către investiții credibile, contribuind la avansarea tranziției globale.

Participând la acest webinar, vei afla:

  • Informaţii despre cererea investitorilor pentru obligațiunile climatice, cerere puternică și care se așteaptă să crească în concordanță cu furnizarea de produse de calitate pe piață;
  • Despre planurile de tranziție ce vor permite actorilor din piața de capital să identifice și să direcționeze finanțarea către investiții credibile, contribuind la avansarea tranziției globale către emisii net zero;
  • Despre standarde, asigurarea acestora și certificarea acestora, ca procese esențiale pentru a îmbunătăți încrederea și transparența, ceea ce la rândul său va permite o creștere puternică suplimentară pe piață.

Tot mai multe companii se angajează în finanțarea tranziției pe măsură ce inițiativele din piață și reglementarea se consolidează. Mecanismele de schimbare ar trebui identificate și estimate cu claritate cu un plan de tranziție robust:

  • Planurile de tranziție robuste și credibile vor fi cheia;
  • Toate planurile de tranziție trebuie să conțină obiective clare, măsurabile și ambițioase pentru schimbare;
  • Un plan de tranziție ar trebui să se bazeze pe ambiție, acțiune și responsabilitate.

Despre vorbitor:

Gabriela Constantin aduce o bogată expertiză în domeniul energiei și al tranziției industriale, ocupând funcția de Manager al Programului de Tranziție Industrială la Climate Bonds Initiative, o organizație internațională dedicată mobilizării capitalului global pentru acțiuni climatice. În centrul activității sale se află Programul de Tranziție Industrială, unde ea joacă un rol crucial în orientarea tranziției energetice către alinierea cu un viitor mult sub 1,5 grade Celsius și atingerea emisiilor net zero.

În calitate de Manager al Programului de Tranziție Industrială, Gabriela supervizează inițiativele pe toate etapele ciclului lor de viață, cu un accent deosebit pe facilitarea tranziției industriale. Responsabilitățile ei includ implicarea părților interesate, promovarea colaborării și asigurarea sinergiilor programelor pentru a-și maximiza eficacitatea.

Obiectivul general al programului de tranziție este de a accelera creșterea unei piețe de finanțare a tranziției, favorizând astfel încrederea investitorilor, furnizând claritate băncilor și asigurătorilor și stabilind credibilitatea emitenților.

În afara rolului său la Climate Bonds Initiative, Gabriela se implică activ în inițiative externe. Ea servește ca membru al Grupului de Lucru Tehnic al Rețelei Europene pentru Promovarea Implementării la Scară Largă a Geostructurilor Energetice și deține o poziție în Consiliul Consultativ al proiectului EnTRAINER. Acest efort colaborativ este dedicat îmbunătățirii auditurilor energetice în Europa de Est-Centrală, cuprinzând țări precum Grecia, România, Italia și Spania.

Înainte de a se alătura Climate Bonds Initiative, Gabriela a lucrat ca Senior Advisor pentru programele EEA și Norway Grants în regiunea CEN, cu accent pe Programul Energetic din România. Înainte de aceasta, ea a supervizat implementarea unor programe de infrastructură semnificative în România prin scheme de granturi UE.

Setul de abilități al Gabrielei este complex, acoperind dezvoltarea durabilă, planificarea strategică și cadrele de finanțare a tranziției. Experiența ei se extinde și la planificarea tranziției, cu o bogată experiență în procesele de dezvoltare socio-economică durabilă, cooperarea bilaterală și sustenabilitatea energetică și de mediu. Ea deține certificări în metodologiile Prince2 și AgilePM.

Despre organizație: 

Climate Bonds Initiative (Climate Bonds) este o organizație internațională care lucrează pentru a mobiliza capitalul global pentru acțiuni climatice. Organizaţia se află în fruntea progreselor în finanțele durabile, colaborând cu numeroși actori globali, inclusiv guverne, investitori, bănci și companii. Climate Bonds acoperă standardele și certificările datoriei durabile, inteligența pieței, analiza și promovarea politicilor, comunicare, evenimente și media, implicarea investitorilor, asistența tehnică și training, precum și dezvoltarea taxonomiilor.

SustainAbility School este un program de educare în management sustenabil, dedicat exclusiv angajaților din organizațiile membre în programul Coaliția România Sustenabilă.

Poți urmări înregistrarea integrală a webinariilor SustainAbility School, pe platforma de e-learning dedicată programului.

Dacă nu ai cont deja, te încurajăm să îți creezi unul chiar acum.

Dacă angajatorul tău nu s-a implicat încă, dar vrei să participi la edițiile viitoare și să ai acces la edițiile trecute, atunci cere decidenților ca organizația ta să intre în Coaliția România Sustenabilă.

****

Coaliția România Sustenabilă este un program inițiat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și coordonat de Ambasada Sustenabilității în România, ca parte a planului de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă.

Coaliția este recunoscută oficial de Guvernul României, reprezentat prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, ca partener și facilitator de dialog pe teme de sustenabilitate.

Comunitatea de participanți reunește peste 155 de organizații ce contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în România.