Enter your keyword

post

UE adoptă directiva care permite reducerea TVA pentru mai multe bunuri, inclusiv panouri solare

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o directivă care permite statelor membre să reducă taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru anumite produse și servicii care sunt în concordanță cu politicile UE de mediu și sănătate. Directiva nr. 2022/542 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 5 aprilie. Conform noilor dispoziții, statele membre vor avea libertatea de a aplica o cotă de TVA de 0% până la 5%.

Panourile solare pentru uz rezidențial vor beneficia, de asemenea, de această scutire fiscală, alături de produsele farmaceutice, contraceptive și igienice de protecție, produsele de protecție medicală, serviciile de transport și transport de călători, cărți, ziare și publicații print și mass-media digitală, printre altele.

Directiva precizează că statele membre vor avea posibilitatea de a promova utilizarea surselor regenerabile de energie prin intermediul cotelor reduse de TVA. „Pentru a sprijini tranziția la utilizarea surselor regenerabile de energie și pentru a promova autosuficiența Uniunii în domeniul energiei, este necesar să se permită statelor membre să îmbunătățească accesul consumatorilor finali la sursele de energie verde”, se arată în document. „Statele membre comunică Comitetului TVA textul principalelor dispoziții de drept intern și condițiile de aplicare a cotelor reduse menționate la primul paragraf până la 7 iulie 2022 cel târziu.”