fbpx

Enter your keyword

post

SustainAbility School #99 – Cum integrăm natura în deciziile de investiții?

SustainAbility School #99 – Cum integrăm natura în deciziile de investiții?

În ultimii ani, resurse cu acces liber precum instrumentul ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) au devenit cruciale pentru înțelegerea modului în care instituțiile de servicii financiare şi companiile din piaţă influențează și depind de natură. Rolul acestui instrument este de a evidenţia felul în care companiile sunt expuse schimbărilor accelerate de mediu şi pierderii biodiversităţii.

Companiile şi instituțiile financiare din întreaga lume utilizează datele colectate prin intermediul platformei ENCORE pentru a-și analiza legăturile dintre procesele investiţii, de creditare, şi subscriere şi dependenţa acestora față de natură. 

ENCORE este o platformă de date ce permite companiilor şi instituțiilor financiare să realizeze o primă analiză a impactului și dependenței de natură în conformitate cu cerinţele de raportare conform TNFD (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures). Instrumentul în sine este un element cheie al abordării LEAP (Locate, Evaluate, Assess and Prepare), proces dezvoltat pentru a ajuta organizațiile să identifice și să-şi evalueze impactul, dependența, riscurile și oportunitățile legate de natură.

Platforma a fost utilizată de comunitatea băncilor centrale pentru a înțelege expunerea legată de natură la nivel macroeconomic. 

În cadrul acestui webinar vom detalia conţinutul şi utilitatea platformei ENCORE și vom împărtăși diverse studii de caz privind utilizarea instrumentului de către companii şi instituţii financiare.

Conform World Economic Forum, peste 50% din produsul intern brut global depinde în mare măsură sau moderat de natură, fapt ce nu ne permite asumarea costului inacțiunii în abordarea schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității.

În urma participării la acest webinar, am aflat:

  • Care este impactul pe care natura îl are asupra afacerii organizației tale;
  • Cum pot companiile să-şi evalueze oportunităţile ce au la bază capitalul natural şi riscurile la care se expun;
  • Cum să identifici dependența de natură pentru diferite sectoare din portofoliul organizaţiei tale (în cazul organizaţiilor din domeniul financiar);
  • O bună înțelegere a studiilor de caz de succes care au utilizat deja platforma ENCORE;
  • Cum poate fi utilizat instrumentul ENCORE în raportările de sustenabilitate conform TNFD și CSRD;
  • Care sunt noile funcţionalităţi ce vor fi adăugate în platforma ENCORE în viitorul apropiat.

Despre vorbitor:

Marianne Haahr este Nature-related Finance Director în cadrul Global Canopy și a fost detașată la secretariatul TNFD pentru a conduce dezvoltarea ghidurilor specifice pentru sectoarele agroalimentare. Marianne este membră a grupului de experți TNFD al utilității publice pentru datele despre natură. Înainte de lansarea TNFD, Marianne a fost membră a grupului tehnic de experți ce a formulat mandatul TNFD, „Nature in Scope”, iar anterior Marianne a ocupat funcția de Director Executiv al Green Digital Finance Alliance, dezvoltând produse de cercetare, precum: Green Fintech Classification, Open Source Biodiversity Platform Initiative, Digital ESG Data, Fintech for Biodiversity & Tech-driven ESG Practices

Despre organizație: 

Global Canopy în colaborare cu UNEP FI și UN WCMC, este co-fondatoare a platformei  cu acces liber ENCORE, care până în prezent este cea mai utilizată de comunitatea băncilor centrale, precum și de proprietarii de active, administratorii de active și bănci în analiza și cuantificarea expunerii portofoliului și a sistemului financiar la impactul asupra naturii și dependența de ecosisteme. Global Canopy a fost unul dintre cei 4 parteneri de pilotare TNFD, lucrând cu sectorul financiar din diverse jurisdicții pentru a testa implementarea cadrului TNFD. Fiind parte din proces, Global Canopy a testat utilizarea datelor de observație a pământului în colaborare cu instituții financiare private, ca parte a procesului lor de raportare conform TNFD. 

Global Canopy este co-fondatoare a 2 baze de date privind defrișările pentru instituțiile de servicii financiare ce evaluează expunerea la riscul de defrișare respectiv: baza de date TRASE, dezvoltată împreună cu Institutul de Mediu din Stockholm și baza de date Forest IQ, ce urmărește riscul de defrișare al companiilor listate public. Seturile de date emergente sunt esențiale în primele raportări TNFD, iar Global Canopy valorifică aceste active de date în proiect, precum și cunoștințele profunde ale organizației despre abordarea TNFD LEAP și recomandările de  raportare. 

SCURT PREVIEW

SustainAbility School este un program de educare în management sustenabil, dedicat exclusiv angajaților din organizațiile membre în programul Coaliția România Sustenabilă.

Poți urmări înregistrarea integrală a webinariilor SustainAbility School, pe platforma de e-learning dedicată programului.

Dacă nu ai cont deja, te încurajăm să îți creezi unul chiar acum.

Dacă angajatorul tău nu s-a implicat încă, dar vrei să participi la edițiile viitoare și să ai acces la edițiile trecute, atunci cere decidenților ca organizația ta să intre în Coaliția România Sustenabilă.

****

Coaliția România Sustenabilă este un program inițiat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și coordonat de Ambasada Sustenabilității în România, ca parte a planului de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă.

Coaliția este recunoscută oficial de Guvernul României, reprezentat prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, ca partener și facilitator de dialog pe teme de sustenabilitate.

Comunitatea de participanți reunește peste 155 de organizații ce contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în România.