Enter your keyword

post

Sustainability School #66: Directiva CSRD – înțelegere corectă, condiție pentru o transpunere adecvată

Proiectul Directivei de raportare a sustenabilității corporative (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), a fost lansat de Comisia Europeană, în luna aprilie 2021, iar publicarea ei a avut loc în data de 16 noiembrie 2022 – Directiva (EU) 2022/2464[1] – JOUE nr. 322.

CSRD susține obiectivele Pactului Verde European (Green Deal) și vine în completarea Strategiei UE privind finanțarea durabilă. Obiectivul principal al Directivei CSRD are în vedere revizuirea cerințelor europene cu privire la raportarea de către entități de informații nefinanciare, ca urmare a deficiențelor constatate de către serviciile Comisie Europene sub aspectul acestui tip de raportare, efectuată până în prezent în baza Directivei NFRD[2], în special sub aspectul comparabilității/standardizării, cantității, calității și relevanței informațiilor raportate de companii.

În noua versiune adoptată la finalul anului 2022, directiva CSRD modifică fundamental regimul actual de raportare de sustenabilitate prin introducerea mai multor cerințe și extinderea numărul de companii care trebuie să se conformeze. Astfel, numărul este de aproximativ 5 ori mai mare față de cel actual – 11.000 de companii care sunt în prezent în sfera de acoperire a NFRD.

Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022  – amendează patru acte normative europene:

– Directiva contabilă 2013/34/EU – în sensul revizuirii unor prevederi existente și adăugării unor noi prevederi referitoare la raportarea privind durabilitatea (Articolul 1);

– Directiva 2004/109/EC (Directiva Transparență) (Articolul 2);

– Directiva 2006/43/CE privind auditul și Regulamentul (UE) nr. 537/2014 (Articolele 3 și 4).

Pentru transpunerea în legislația națională, statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma noilor prevederi până la 6 iulie 2024.

 

Urmărind acest webinar susținut de Alexandra Lazăr, Director al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor, am aflat informații despre:

  • Modalitatea unică de raportare a informațiilor și conceptul de „dublă materialitate”;
  • Importanța elaborării rapoartelor privind durabilitatea în conformitate cu standardele obligatorii de raportare nefinanciară (standardele ESRS, care vor fi adoptate sub formă de acte delegate);
  • Importanța opiniei de asigurare[3] asupra rapoartelor privind durabilitatea, exprimată de o persoană sau o firmă autorizată (o nouă atribuție a auditorilor);
  • Aplicabilitatea prevederilor – etapizată, astfel încât să cuprindă un număr din ce în ce mai mare de entități, începând cu exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2024 sau după această dată[4];
  • Rolul Ministerului Finanțelor în demersul de transpunere a Directivei (atribuție partajată cu alte autorități naționale).

[1] Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi

[2] Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, adoptată în anul 2014 ca o modificare a Directivei contabile 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi

[3] abordare progresivă, de la misiunile de asigurare limitată la misiunile de asigurare rezonabilă

[4] inclusiv art. 3 Modificarea Directivei 2006/43/CE și 4 Modificarea Regulamentului (UE) nr. 537/2014

Scurt Preview

Înregistrarea integrală:

SustainAbility School este un program de educare în management sustenabil, dedicat exclusiv angajaților din organizațiile membre în programul Coaliția România Sustenabilă.

Poți urmări înregistrarea integrală a webinariilor SustainAbility School, pe platforma de e-learning dedicată programului.

Dacă nu ai cont deja, te încurajăm să îți creezi unul chiar acum.

Dacă angajatorul tău nu s-a implicat încă, dar vrei să participi la edițiile viitoare și să ai acces la edițiile trecute, atunci cere decidenților ca organizația ta să intre în Coaliția România Sustenabilă.

****

Coaliția România Sustenabilă este un program dezvoltat și coordonat de Ambasada Sustenabilității în România, ca parte a planului de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă.

Coaliția este recunoscută oficial de Guvernul României, reprezentat prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, ca partener și facilitator de dialog pe teme de sustenabilitate.

Comunitatea de membri reunește peste 145 de organizații ce contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în România.