Enter your keyword

post

SustainAbility School #59 – Riscul climatic și implicațiile pentru sectorul bancar și economia reală

Context

La nivel internațional se remarcă o creștere a gradului de conștientizare a provocărilor generate de schimbările climatice și de către activitățile economice cu efecte negative asupra mediului. Totodată, sunt explorate modalitățile de evaluare a impactului riscului climatic asupra sistemului financiar și a economiei reale.

Din perspectiva autorităților de reglementare și supraveghere, riscul climatic este evaluat prin prisma expunerilor vulnerabile la schimbările climatice, fiind considerată atât  componenta de risc fizic, precum și cea de risc de tranziție. Analizele derulate de Banca Națională a României (BNR) au vizat în general riscul de credit care se poate manifesta în contextul tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Totodată, BNR are un rol activ în susținerea creșterii sustenabilă a intermedierii financiare, inclusiv prin susținerea transferului de cunoaștere către firme și creării de expertiză în rândul acestora, atât pentru o mai bună conștientizare a riscurilor, dar și pentru realizarea unui inventar al emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel de firmă. Aceste acțiuni sunt necesare pentru a diminua impactul riscurilor climatice pentru companii, conducând totodată la stimularea creditării, cu efecte pozitive la adresa stabilității financiare.

 Urmărind acest webinar, am aflat:

  • Principalele rezultatele ale evaluărilor derulate de Banca Națională cu privire la efectele riscurilor climatice pentru sectorul bancar. De exemplu, în România, firmele din sectoarele clasificate a fi carbon-intensive au un rol important în economie: generează peste 40 la sută din valoarea adăugată produsă și cumulează peste 50 la sută din activele tuturor companiilor. De asemenea, aproape 50 la sută din creditele acordate de bănci segmentului corporativ sunt către firme din domenii care pot fi afectate de schimbările climatice;
  • Care sunt principalele evoluții în legătură cu riscul climatic și finanțarea verde, prin prezentarea cadrului de monitorizare dezvoltat și diseminat de banca Națională. Vor fi prezentați indicatori specifici, grupați după următoarele categorii: (i) economia reală, (ii) riscul fizic, (iii) riscul de tranziție, (iv) finanțarea verde și (v) politicile guvernamentale;
  • Principalele rezultate ale Sondajului privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România (FCNEF), ediția specială privind schimbările climatice derulat de Banca Națională a României. Vom acoperi aspecte precum: (i) capacitatea companiilor nefinanciare de a face fată unor evoluții nefavorabile privind schimbările climatice, precum și (ii) gradul de cunoaștere pentru autoevaluarea emisiilor de carbon generate de companiile nefinanciare autohtone;
  • Structura și dinamica creditării verzi în România în perioada 2010-2020, în funcție de destinația climatică a creditelor.

 

Despre vorbitor:

Luminița Tatarici este șef serviciu în cadrul Direcției stabilitate financiară, Serviciul monitorizare riscuri sistemice din Banca Națională a României, cu o experiență de peste 12 ani.

Are expertiză în monitorizarea și evaluarea riscurilor sistemice, iar principalele arii de interes sunt riscurile climatice și politicile macroprudențiale.

Dacă organizația pentru care lucrezi este deja membru sau ești voluntar, înscrie-te aici.
Dacă vrei să participi la cursurile viitoare și să ai acces la arhiva sesiunilor SustainAbility School, devino membru.
Verifică aici lista membrilor ASR.

Scurt Preview

Înregistrarea integrală:

SustainAbility School este un program de educare în management sustenabil, dedicat exclusiv angajaților din organizațiile membre în programul Coaliția România Sustenabilă.

Poți urmări înregistrarea integrală a webinariilor SustainAbility School, pe platforma de e-learning dedicată programului.

Dacă nu ai cont deja, te încurajăm să îți creezi unul chiar acum.

Dacă angajatorul tău nu s-a implicat încă, dar vrei să participi la edițiile viitoare și să ai acces la edițiile trecute, atunci cere decidenților ca organizația ta să intre în Coaliția România Sustenabilă.

****

Coaliția România Sustenabilă este un program dezvoltat și coordonat de Ambasada Sustenabilității în România, ca parte a planului de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă.

Coaliția este recunoscută oficial de Guvernul României, reprezentat prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, ca partener și facilitator de dialog pe teme de sustenabilitate.

Comunitatea de membri reunește peste 145 de organizații ce contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în România.