Enter your keyword

post

România primește 1,4 miliarde de euro de la Fondul de modernizare pentru a accelera tranziția verde

Comisia Europeană a anunțat că 2,4 miliarde de euro din Fondul de modernizare au fost puse la dispoziția a șapte țări beneficiare petnru a accelera tranziția energetică, iar România a primit 1,4 miliarde de euro în această tranșă.

Foto: Guillaume Perigois/Unsplash

Fondul de modernizare este un instrument gândit pentru a contribui la modernizarea sistemelor energetice, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul energetic, industrial și al transporturilor și pentru a sprijini statele membre să își îndeplinească obiectivele în materie de climă și energie pentru 2030.

Mai exact, România a primit peste 1,39 miliarde de euro, Cehia a primit 520 milioane de euro, Polonia – 244,2 milioane de euro, Lituania – 85 milioane de euro, Ungaria – 74,3 milioane de euro, Slovacia – 49,5 milioane de euro și Croația – 40 milioane de euro.

Fondul de modernizare este finanțat din veniturile obținute în urma licitării certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii. Ca instrument, acesta trebuie să sprijine zece țări din UE cu venituri mai mici în tranziția lor către neutralitatea climatică, una dintre aceste țări fiind România.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.