fbpx

Enter your keyword

post

PEOPLE & PLANET: a Common Destiny

PEOPLE & PLANET: a Common Destiny

Proiectul ”People & Planet: a Common Destiny” propune parteneriatul autorităților locale și organizațiilor neguvernamentale pentru transpunerea în practică a Agendei 2030 – Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, cu accent pe Obiectivul 13 – Acțiune Climatică, și este implementat în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2024. Obiectivul general al proiectului este promovarea dezvoltării durabile incluzive la nivel glocal, implicarea activă a tinerilor în mod special, dar și a cetățenilor și mobilizarea lor pentru acțiuni climatice și atingerea ODD, prin promovarea unor stiluri de viață, comportamente și practici durabile.

Aplicantul principal este Asociația Municipiului Loures din Portugalia (Câmara Municipal de Loures), iar partenerii provin din 8 state membre ale UE (Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania) și Capul Verde. În România proiectul este implementat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 și Consiliul Județean Brașov.

 Principalele activități ale proiectului sunt grupate pe două direcții. Prima este o amplă campanie pan-europeană de sensibilizare a tinerilor cetățeni ce include acțiuni locale de stradă, cu implicarea școlilor și universităților, laboratoare verzi de dezvoltare durabilă, un spot video pe tema deficitului de apă, grupuri de lucru pentru mobilizarea tinerilor, o tabără de activism și un concurs video. Cea de-a doua direcție vizează crearea de rețele și parteneriate prin ateliere de lucru, schimburi de bune practici, mese rotunde cu scopul de a crește gradul de conștientizare al ODD-urilor și de a atenua schimbările climatice.

Un important segment al grupurilor țintă din proiect  îl reprezintă tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 ani. Pentru a asigura un impact cât mai mare acțiunilor din proiect, inclusiv campaniei de sensibilizare, proiectul are avizul Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al Inspectoratelor Școlare Județene Brașov, Prahova și Buzău pentru derularea activităților în 20 școli. Au fost încheiate acorduri de parteneriat cu 5 colegii și școli din Municipiul București, 7 din Municipiul Brașov, 1 din Municipiul Făgăraș, 1 din comuna Prejmer, 1 din orașul Rupea, 3 din Municipiul Ploiești și 2 din Municipiul Buzău. S-au constituit echipe de proiect în fiecare unitate de învățământ, formate din 10 elevi și 5 profesori.

De asemenea, au fost invitate în proiect o serie de universități și s-au semnat convenții de colaborare cu 10 facultăți și universități: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Geografie (din cadrul Universității din București), Facultate de Administrație și Management public și Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (din cadrul Academiei de Studii Economice din București), Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară), Facultatea de Alimentație și Turism, Facultatea de Design de Produs și Mediu, Facultatea de Inginerie Mecanică, Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere și Facultatea de Sociologie și Comunicare (din cadrul Universității Transilvania din Brașov).

Pe 14 mai 2021 s-a desfășurat primul dintr-o serie de evenimente sustenabile dedicate tinerilor,  “Reconectare cu natura”, organizat online. Evenimentul a fost axat pe ODD 3 – Sănătate și Bunăstare și a avut 100 participanți. Cu sprijinul profesorilor de la Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești și Liceul Vocațional de Arte Plastice ”Hans Mattis-Teutsch” Brașov, tinerii au descoperit o nouă perspectivă asupra lumii, bucurându-se de interacțiunea dintre om și mediul înconjurător prin intermediul desenului în plein-air.  Unul dintre participanți declara la finalul evenimentului: ” (…) ne ajutați prin diferite sfaturi să ne faceți viata mai ușoară, mai ales în timpurile în care trăim, nouă elevilor, și să ne deconectăm de la toată tehnologia asta bucurându-ne de natura pe care o avem în fiecare zi lângă noi și pe care nu o băgăm în seamă. “

A fost creat un Consiliu Consultativ (Advisory Board) care să ofere expertiză și sprijin în implementarea acțiunilor proiectului. Prima întâlnire a Advisory Board a avut loc în data de 20 mai 2021, în format online și a reunit 9 reprezentanți ai universităților implicate în proiect și a unor instituții care sunt conectate cu domeniile prioritare ale proiectului – schimbările climatice și campania pan-europeană de conștientizare ”Water of the Future”. Membri Advisory Board sunt: Agenţia Naţională Apele Române, Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Departamentul Gospodărirea Apelor din cadrul I.N.H.G.A, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Științe Economice București, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară) și Facultatea de Geografie (din cadrul Universității din București).

De asemenea, este în proces de constituire un consiliu al tinerilor, cu un rol deosebit de important în proiect – Consiliul Consultativ al Tinerilor pe probleme de Climă (YACC). Acest consiliu va fi deopotrivă instrument, dar și oportunitate de a atrage și a implica tinerii pentru a-și asuma un rol mai proeminent în lupta împotriva schimbărilor climatice, la toate nivelurile – local, naţional și global. Mandatul membrilor YACC acoperă întreaga durată a proiectului, de 4 ani. Principalul scop al sesiunilor de lucru ale YACC este elaborarea unui ghid al stilurilor de viaţă mai sustenabile, atât la nivel individual, cât și colectiv.

Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 este o asociație română neguvernamentală, de interes național, constituită în 2003, membră a Coaliției România Sustenabilă. Este, de asemenea, membră a Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) și a două organizații europene: MIJARK EUROPE și O.R.A. Network. Scopul fundamental este sprijinirea politicilor statului român de promovare și implementare în România a Obiectivelor Dezvoltării Durabile. Asociația a coordonat și implementat peste 60 de proiecte în mai multe domenii.

Proiectul ”People & Planet: a Common Destiny” este co-finanțat prin programul DEAR – Programul de educație pentru dezvoltare și de creștere a nivelului de conștientizare, inițiat de către Uniunea Europeană.