fbpx

Enter your keyword

post

Patronatul din industria cimentului: România are nevoie să elaboreze Strategia Națională pentru captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului pentru a atinge neutralitatea climatică în 2050

Patronatul din industria cimentului: România are nevoie să elaboreze Strategia Națională pentru captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului pentru a atinge neutralitatea climatică în 2050

România are nevoie să elaboreze Strategia Națională pentru captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) pentru a-și atinge obiectivul de a devenit neutră climatic, dar și a unui cadru legislativ și de reglementare adecvat pentru asigurarea unui acces echitabil la infrastructura de transport și stocare pentru operatorii industriali, potrivit Patro­natului din Industria Cimentului, CIROM.

Printre acțiunile-cheie necesare pentru atingerea obiectivului României de se numără elaborarea Strategiei naționale

De asemenea, este esențială susținerea co-finanțarii prin fonduri europene (Fondul de Inovare) și naționale (Fondul de Modernizare). Se impune cu prioritate deschiderea unui apel de proiecte din Fondul de Modernizare pentru susținerea investițiilor în captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului.

”Suntem conștienți că implementarea proiectelor CCUS în România necesită o creștere accelerată a înțelegerii acestui tip de tehnologii, de către toți factorii implicați. În acest sens este necesar un efort de creștere a capacității tehnice și instituționale, așa cum se întâmplă în procesul de implementare a oricărei tehnologii inovatoare. Considerăm esențială inițierea unor programe naționale dedicate tehnologiilor CCUS, dar și implicarea în programe internaționale, pentru asigurarea unui transfer de cunoștințe rapid, eficient și simultan pentru toți factorii relevanți”, arată asociația.

Potrivit CIROM, captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) este o tehnologie cheie pentru decarbonizarea producției de ciment și var, deoarece aproximativ 60% din emisiile de CO2 ale unei fabrici de ciment și de 75% în cazul varului provin din materia primă, nu din arderea combustibililor. Emisiile acestor industrii nu pot fi eliminate total, oricât de mult au avansat tehnologiile actuale, de aceea captarea carbonului este esențială pentru atingerea neutralității climatice.

Investițiile în astfel de proiecte ating costuri între 300-500 de milioane de euro pentru un proiect, astfel încât este esențial să existe cadrul legal, mecanisme de finanțare, precum și infrastructura de transport și stocare necesară care trebuie dezvoltată la nivel național.

„Soluțiile pentru decarbonizarea industriei cimentului au fost identificate, iar tehnologii inovatoare se află deja în diferite stadii de implementare. Obiectivul industriei noastre este de a continua investițiile în reducerea amprentei de carbon și atingerea, ca obiectiv intermediar pe drumul spre neutralitatea climatică, a unei scăderi cu 30% a emisiilor până în 2030. Dar nimeni nu poate atinge obiectivele stabilite prin Pactul Verde European printr-un efort individual. Este nevoie de un efort comun al tuturor factorilor care pot contribui la decarbonizarea societății românești în ansamblul ei”, a declarat Marinela Drăcea, Președinte CIROM.

O serie de proiecte în domeniu au fost lansate în Europa, primele dintre acestea urmând să devină operaționale din 2024. Patru proiecte CCUS pentru ciment și unul pentru var au fost deja finanțate din Fondul de Inovare cu o valoare totală de peste 800 milioane de euro, iar alte șase proiecte pre-selectate la apelul din iulie 2023 sunt în curs de semnare a contractelor de finanțare. Se estimează că mai bine de 15 proiecte de captare și stocare a CO2 din sectorul cimentului vor fi operaționale până în 2030. 

Foto: ID 102624134 © Lovelyday12 | Dreamstime.com