Enter your keyword

post

Parlamentul European adoptă noi reguli de raportare pentru multinaționale

  • Transparența în problemele de mediu, afaceri sociale și guvernanță va deveni norma pentru firmele mari
  • UE va deveni lider în standardele globale de raportare a durabilității
  • Aproximativ 50 000 de companii vor fi acoperite de noi reguli, în creștere față de cele 11 700 actuale

Toate companiile mari din UE vor fi nevoite să dezvăluie date privind impactul activităților lor asupra oamenilor și asupra planetei și orice riscuri privind sustenabilitatea la care sunt expuse

Directiva de raportare a sustenabilității corporative (CSRD), adoptată astăzi cu 525 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă și 28 de abțineri, va face întreprinderile mai responsabile public, obligându-le să dezvăluie în mod regulat informații cu privire la impactul lor social și de mediu. Acest lucru ar pune capăt greenwashing-ului, ar consolida economia socială de piață a UE și ar pune bazele standardelor de raportare a sustenabilității la nivel global.

Noi standarde de sustenabilitate ale UE

Aceste reguli abordează deficiențele legislației existente privind raportarea nefinanciară, percepute ca fiind în mare parte insuficiente și nesigure. CSRD introduce cerințe de raportare mai detaliate cu privire la impactul companiilor asupra mediului, drepturilor omului și standardelor sociale, pe baza unor criterii comune în conformitate cu obiectivele UE în materie de climă. Comisia va adopta primul set de standarde până în iunie 2023.

Pentru a se asigura că companiile furnizează informații fiabile, acestea vor fi supuse auditării și certificării independente. Raportarea financiară și de sustenabilitate va fi pe picior de egalitate, iar investitorii vor avea date comparabile și de încredere. Accesul digital la informațiile privind durabilitatea va trebui, de asemenea, garantat.

Extinderea domeniului de aplicare

Noile cerințe UE de raportare a sustenabilității se vor aplica tuturor companiilor mari, indiferent dacă sunt listate sau nu la bursă. Companiile din afara UE cu activitate substanțială în UE (cu o cifră de afaceri de peste 150 de milioane de euro în UE) vor trebui, de asemenea, să se conformeze. IMM-urile cotate vor fi, de asemenea, acoperite, dar vor avea mai mult timp să se adapteze la noile reguli.Pentru aproape 50 000 de companii din UE, colectarea și publicarea informațiilor privind sustenabilitatea va deveni o normă, comparativ cu aproximativ 11 700 de companii acoperite de normele actuale.

Pașii următori

Se așteaptă ca propunerea să fie adoptată de către Consiliul la 28 noiembrie, după care va fi semnată și publicată în Jurnalul Oficial al UE. Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. Regulile vor începe să se aplice între 2024 și 2028:

  • De la 1 ianuarie 2024 pentru companiile mari de interes public (cu peste 500 de angajați) deja supuse directivei de raportare non-financiară, cu rapoarte publicate în 2025;
  • De la 1 ianuarie 2025, pentru companiile mari care nu sunt în prezent supuse directivei de raportare non-financiară (cu peste 250 de angajați și/sau 40 de milioane EUR în cifră de afaceri și/sau 20 de milioane EUR în active totale), cu rapoarte publicate în 2026;
  • Începând cu 1 ianuarie 2026, pentru IMM-uri și alte întreprinderi cotate la bursă, cu rapoarte care urmează să fie publicate în 2027.