Enter your keyword

post

ONG-urile din București se pregătesc pentru „Dezvoltare Locală Incluzivă”

București. 03 noiembrie 2022. Ateliere fără Frontiere, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și cu Primăria Municipiului București, organizează, în perioada 09-11 noiembrie 2022, cursulDezvoltare Locală Incluzivă”, în contextul în care, un studiu recent indică faptul că bugetul național pierde lunar circa 4 miliarde de lei contribuții din neincluziunea a șase grupuri vulnerabile. Cursul gratuit este dedicat exclusiv reprezentanții ONG-urilor din Capitală și are o tematică alcătuită în strânsă legătură cu interesele reprezentanților societății civice.

Acest curs este o oportunitate de dezvoltare a reprezentanților ONG-urilor din București care doresc să se implice în creșterea calității vieții bucureștenilor, creând o dezvoltare locală incluzivă. La finalul acestui curs, participanții vor înțelege concepte esențiale și vor putea să le instrumentalizeze: comunitate locală incluzivă: dezvoltare locală participativă, economie solidară, utilizarea resurselor locale, analiza câmpului de forțe; Dezvoltare locală incluzivă: planificare strategică participativă, principii (dezvoltarea integrată, participare și parteneriat, incluziunea socială, egalitatea de șanse), capitalul social – factor esențial în dezvoltare, economie socială; Economie socială – antreprenoriat social pentru ONG; Politici publice incluzive: politici de ocupare, rolul ONG-urilor în economia socială , achiziții publice sociale cu componenta de inserție; Egalitate de șanse și tratament: cultura oportunităților egale, egalitatea de tratament, discriminarea pe criterii de dizabilitate”, declară Mihaela Bucșă, manager de proiect, Ateliere Fără Frontiere. 

Cursul, susținut de domnul Adrian Bădilă, senior trainer, consultant internațional, mediator, coach și facilitator, cu o bogată experiență în parteneriatele public-civic, în administrația locală și centrală,  va pune la dispoziția participanților studii de caz pe teme de economie socială și solidară și va aborda strategii și proiecte relevante la nivelul orașului București și al Sectorului 3, punând în discuție stadiul de elaborare și implementare al acestora, rolul societății civile și al economiei sociale, inițiative de economie socială și inserție socio-profesională.

Reprezentanții ONG-urilor din București se pot înscrie gratuit la cursul certificat „Dezvoltare locală durabilă & economie circulară accesând formularul de înscriere (link direct: https://forms.gle/rUqBwf5DSLos7b3EA).

Proiectat pentru a crește capacitatea ONG-urilor de a se implica în promovarea dezvoltării incluzive și durabile a Capitalei și a Sectorului 3, cursul este parte din proiectul „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

„Noul București – O capitală a tuturor” este un deziderat ce poate fi atins prin crearea de capital și servicii în parteneriat public-privat cu valoare socială prin activități de economie circulară, unde producția și consumul sunt realizate sustenabil și valorificăm deșeurile prin reutilizare și reciclare. Dezvoltarea unei piețe dedicate economiei sociale și circulare contribuie la crearea de locuri de muncă decente, verzi, incluzive și noi competențe.

Proiectul (cod proiect MySMIS131435, cod SIPOCA 1085, în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE) este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

###

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Eveniment organizat în cadrul proiectului „Noul București, o capitală a tuturor”, cod MySMIS 131435.

Proiectul este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.