Enter your keyword

post

Noul București – O capitală a tuturor, cu o economie socială, circulară și solidară

Pregătirea ONG-urilor din București pentru o „Dezvoltare locală durabilă & economie circulară”

București. 10 octombrie 2022. Ateliere fără Frontiere, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și cu Primăria Municipiului București, pregătește reprezentanții ONG-urilor din Capitală pentru a contribui la dezvoltarea locală durabilă prin economie circulară, oferind gratuit cursul certificatDezvoltare locală durabilă & economie circulară”.

Strategia națională privind economia circulară, elaborată sub coordonarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și susținută de Direcția pentru Sprijin pentru Reformele Structurale ale Comisiei Europene și aprobată de Guvernul României la finalul lunii septembrie, înseamnă un nou model de producție și de consum, mai sustenabil cu mediul și cu societatea. Prin această politică publică, accentul se pune pe reutilizarea, repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și a produselor existente cât mai mult posibil. Acest model trebuie înțeles și aplicat de reprezentanții ONG-urilor pentru a coopera bine cu Autoritățile Publice Locale (APL). Acest curs certificat de „Dezvoltare locală durabilă & economie circulară”, este practic un prim instrument pentru reducea impactul semnificativ asupra mediului, la nivelul întregului lanț economic”, declară Mihaela Bucșă, manager de proiect, Ateliere Fără Frontiere. 

Susținut de domnul Adrian Bădilă, senior trainer, consultant internațional, mediator, coach și facilitator, cu o bogată experiență în parteneriatele public-civic, în administrația locală și centrală, cursul va ajuta ONG-urile participante să se dezvolte atât la nivel strategic, cât și operațional, de implementare și monitorizare a politicilor publice din zona economiei circulare.

„Temele cursului sunt creionate în strânsă legătură cu interesele reprezentaților ONG-urilor din București, abordând atât teoretic, cât și practic, subiecte precum: Agenda 2030, Pactul Verde European, Strategia pentru dezvoltare durabilă, rolul administrației publice locale și al părților interesate, tranziția la economia circulară la nivel european, național și local, etapele economiei circulare, indicatori, deșeuri municipale, comportamentul consumatorului responsabil. Participanții la curs vor afla și stadiul de elaborare și implementare al strategiilor, proiectelor și inițiativelor de management al deșeurilor și economie circulară relevante la nivelul municipiului București și a Sectorului 3, rolul societății civile și al economiei sociale”, spune Adrian Bădilă, senior trainer

Parte din proiectul „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cursul este proiectat pentru a crește capacitatea ONG-urilor de a se implica în promovarea dezvoltării incluzive și durabile a Capitalei și a Sectorului 3, prin economie socială, solidară și circulară.

Înscrierile la cursul certificat „Dezvoltare locală durabilă & economie circulară sunt deschise reprezentanților ONG-urilor din București, până la data de 15 octombrie 2022 și se pot face completând formularul de înscriere. Detaliile se pot primi la solicitare prin email, pe adresa: contact@atelierefaraforontiere.ro.

„Noul București – O capitală a tuturor” este un deziderat ce poate fi atins prin crearea de capital și servicii în parteneriat public-privat cu valoare socială prin activități de economie circulară, unde producția și consumul sunt realizate sustenabil și valorificăm deșeurile prin reutilizare și reciclare. Dezvoltarea unei piețe dedicate economiei sociale și circulare contribuie la crearea de locuri de muncă decente, verzi, incluzive și noi competențe.

Proiectul este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.