fbpx

Enter your keyword

post

MIHAELA PETROVAN – Președinte & membru fondator, Asociația BookLand

MIHAELA PETROVAN – Președinte & membru fondator, Asociația BookLand

Activitatea Asociației BookLand este ghidată de viziunea noastră pentru un viitor mai bun pentru tânăra generație. Credem cu tărie că numai prin educație, prin îmbunătățirea accesului la învățământ de calitate pentru copiii din mediul rural și prin normalizarea condițiilor decente de studiu pentru aceștia, societatea va putea evolua. De aceea, începând cu anul 2020 am derulat un program național de intervenție, renovând și dotând în total 80 de școli și grădinițe rurale care se aflau în stare avansată de degradare. Le-am modernizat complet; le-am renovat și dotat, transformându-le în unități școlare care nu sunt cu nimic mai prejos decât cele de la oraș. Având această experiență, în 2024 ne-am propus să facem pasul următor și să demarăm cel mai ambițios proiect al nostru de până acum. Anul acesta începem să construim primul nostru Campus Preuniversitar Profesional în Sistem Dual, în comuna Vulturești din județul Argeș. Acest centru educațional 100% modern va fi inaugurabil în 2025 și aici vom prelua anual peste 300 de elevi în ciclurile primar, gimnazial, liceal și profesional (dual), care vor avea acces la educație și pe care îi vom învăța o meserie spre care tinerii simt chemare.

  • Care sunt, din punctul vostru de vedere, cele mai mari 3 obstacole care împiedică un ONG din România să își îndeplinească misiunea?

De-a lungul celor 4 ani de intervenții în infrastructura școlară din mediul rural am fost nevoiți să depășim diferite obstacole. Deși acum suntem onorați să primim sprijinul a peste 750 de companii din mediul privat, lipsa fondurilor a fost un impas care a necesitat multă muncă și creativitate în gestionarea resurselor. Comunicarea defectuoasă (de multe ori) cu autoritățile s-a resimțit în amânarea lucrărilor și nerespectarea termenelor contractuale. Din fericire, și acest obstacol a fost depășit de fiecare dată în beneficiul comunității locale. Însă, poate cel mai mare impediment rămâne mentalitatea oamenilor vis-a-vis de educație și formare, în special în locurile unde situațiile economice au umbrit educația timp de generații întregi.

  • Organizația își măsoară impactul pe care îl generează în societate prin finanțările atrase și proiectele implementate? Dacă da, utilizați un standard (ex. LBG, SROI) în măsurarea acestui impact?

Succesul fiecărui proiect de renovare pe care Asociația BookLand l-a realizat a fost, în primul rând, finalizarea șantierului de renovare și dotarea școlii în cauză, un rezultat palpabil și cuantificabil. În ceea ce privește impactul în comunitate, monitorizăm cu atenție indicatorii de performanță școlară din fiecare instituție de învățământ renovată, statistici care fac referire la rata de abandon școlar și absenteism, rata de promovare la evaluări naționale dar și alte rezultate, precum mediile anuale sau participarea la concursuri și olimpiade. Pentru noi sunt foarte importante aceste date, pentru că arată că investițiile în infrastructură și crearea unor condiții mai bune de învățământ în școli au impact.

  • Cât de aproape / departe suntem din punct de vedere al sustenabilității în România, ținând cont de sectorul în care activați, conform obiectivelor organizației voastre, dar și a celor incluse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, aliniate la Agenda 2030 promovată ONU? Cine poartă responsabilitatea pentru implementarea măsurilor ce vor face ca România să accelereze pe drumul către sustenabilitate?

Educația de calitate este principalul nostru obiectiv și considerăm că așa ar trebui să fie și la nivel național, pentru a aduce la același nivel calitatea învățământului rural și cel urban și, astfel, pentru a asigura României un viitor prosper, cu forță de muncă calificată aptă pentru a face față evoluțiilor tehnologice.

Printre țintele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României pe care le urmărim prin proiectele noastre se numără: reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional (renovarea și dotarea școlilor rurale a redus semnificativ absenteismul și abandonul școlar, conform datelor pe care le avem post-renovare), promovarea unui învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului – un obiectiv al Campusului Profesional BookLand, unde curricula va fi axată pe abilitățile, aptitudinile și preferințele elevilor pentru viitoarea meserie. În același timp, urmărim o creștere substanțială a numărului de tineri care dețin competențe relevante – prin implicarea partenerilor BookLand, companii private, în Campus, unde avem pregăti profesional forța de muncă și le om oferi tinerilor continuitate în cadrul companiilor partenere, care se bucură la rândul lor de personal calificat și instruit.

În ceea ce privește responsabilitatea pentru implementarea acestor obiective naționale, noi credem că răspunsul stă în colaborare și parteneriate durabile. Tot ce am realizat în mediul rural a fost posibil pentru că sute de companii, autorități locale, profesori, părinți și elevi și-au dat mâna la îndemnul Asociației BookLand, pentru a contribui la renovarea și dotarea școlilor. Acest parteneriat public-privat le-a oferit elevilor oportunitatea să învețe în clădiri sigure, moderne și prietenoase. În mod similar, pentru a accelera calea spre o Românie mai sustenabilă, trebuie să aducem la masa de dialog toți actorii implicați și să continuăm să gândim soluții de colaborare public-private care să devină bune practici.  

  • Cum putem crește numărul finanțărilor pentru misiune? Va ajută oare faptul că actorii economici mari pun un accent tot mai mare pe sustenabilitate?

Companiile care susțin Asociația BookLand o fac pentru că recunosc valoarea proiectelor noastre și pentru că ne împărtășesc viziunea pentru o Românie mai prosperă prin educație. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că educația este unul dintre principalii piloni pentru dezvoltarea durabilă la nivel național. Numai prin investiții susținute, pe termen lung, în învățământ și în proiecte și inițiative educaționale, putem genera o schimbare sistemică la nivelul societății.