fbpx

Enter your keyword

post

Iuliana Badea Secretar general Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), „atingerea ODD-urilor necesită acțiune colectivă și colaborare. USER joacă un rol vital în promovarea parteneriatelor și colaborărilor între expeditorii de marfă, entități guvernamentale, ONG-uri și alte părți interesate.”

Iuliana Badea Secretar general Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), „atingerea ODD-urilor necesită acțiune colectivă și colaborare. USER joacă un rol vital în promovarea parteneriatelor și colaborărilor între expeditorii de marfă, entități guvernamentale, ONG-uri și alte părți interesate.”

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv imperativ pentru viitorul planetei noastre. Guvernele, organizațiile și persoanele din întreaga lume își unesc forțele pentru a aborda provocările stringente, iar industria expedițiilor de mărfuri nu face excepție.

Pe măsură ce peisajul comerțului global continuă să evolueze, este esențial ca societățile de expediții și logistică  să-și alinieze operațiunile la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite.

Sectorul transporturilor, expedițiilor și logisticii are un impact semnificativ asupra mediului, fiind al doilea producător de dioxid de carbon, după consumul de energie și căldură.

Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) consideră esențială necesitatea de a fi înțeles și abordat corespunzător impactul asupra mediului al activităților expeditorilor de marfă în cadrul lanțurilor globale de aprovizionare. De asemenea, își propune să conștientieze persoanele care lucrează în acest domeniu că, prin adoptarea unor practici mai durabile, această industrie poate juca un rol vital în promovarea unui viitor mai ecologic pentru planeta noastră.

Așadar, USER își sprijină membrii cu privire la punctul de unde să înceapă atunci când vine vorba de a-și stabili o politică de sustenabilitate și de a lua măsuri eficiente pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Jucătorii mari din industria expedițiilor și logisticii concurează pentru a-și face operațiunile mai durabile, deoarece cererea pentru o logistică ecologică crește pe zi ce trece. De asemenea, expeditorii mai mici, independenți trebuie să-și ajungă din urmă concurenții multinaționali și să caute să reducă impactul operațiunilor lor asupra mediului.

Dezvoltarea de practici durabile poate fi dificilă, dar, cu toate acestea, există câteva acțiuni ce pot fi întreprinse de o societate de expediții pentru a începe să realizeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

 1. Reducerea amprentei de carbon – Adoptarea practicilor de logistică ecologică

Expedierea mărfurilor este asociată în mod inerent cu transportul și logistica, ce contribuie la emisiile de carbon. Totuși, o companie de expediții de marfă nu deține controlul asupra întregului proces, așadar impactul său asupra mediului poate fi limitat.

Cu toate acestea, se poate face diferența prin câteva acțiuni, pe care USER le recomandă membrilor săi:

 • Calcularea amprentei de carbon;
 • Colaborarea cu furnizori/subcontractanți/parteneri dedicați durabilității;
 • Adoptarea practicilor de logistică ecologică, cum ar fi: optimizarea rutelor de transport, promovarea transporturilor către moduri mai durabile (de exemplu, feroviar sau maritim) și adoptarea de tehnologii eficiente din punct de vedere energetic;
 • Utilizarea digitalizarii, automatizării și a soluțiilor logistice inteligente pentru a spori eficiența, a asigura o bună trasabilitate a mărfurilor, a reduce deșeurile și a minimiza impactul asupra mediului;
 • Optimizarea ambalajelor, reutilizarea paleților de lemn, utilizarea ambalajelor reciclabile, a materialelor plastice biodegradabile, deoarece ambalajul mărfurilor constituie o cantitate considerabilă de deșeuri de hârtie și plastic care poate avea un impact major asupra mediului;
 • Minimizarea utilizării hârtiei, reciclarea ei acolo unde este posibil;
 • Reducerea consumului de energie pe cât posibil (stingerea luminilor și a echipamentelor electrice atunci când nu sunt necesare, reglarea încălzirii etc);
 • Utilizarea energiei solare pentru birouri, depozite etc;
 • Reducerea nevoii de călătorie și promovarea alternativelor, cum ar fi e-mailul sau conferințele video/telefonice.

Aceste eforturi se aliniază cu ODD 7 (Energie curată și la prețuri accesibile) și cu ODD 13 (Acțiune împotriva schimbărilor climatice). De asemenea, prin adoptarea inovațiilor tehnologice, expeditorii de marfă pot contribui la ODD 9 (Industrie, inovație și infrastructură) și ODD 11 (Orașe și comunități durabile).

 1. Promovarea lanțurilor de aprovizionare responsabile – Creșterea transparenței și a trasabilității

Unul dintre aspectele cruciale ale atingerii dezvoltării durabile este asigurarea unor lanțuri de aprovizionare responsabile. USER încurajează societățile de expediții să acorde prioritate transparenței și trasabilității de-a lungul lanțului de aprovizionare. Prin implementarea unor sisteme robuste de urmărire și promovarea aprovizionării responsabile, expeditorii de marfă pot contribui la ODD 12 (Consum și producție responsabile) și ODD 15 (Viața terestră).

 1. Asigurarea practicilor etice – Respectarea drepturilor omului și a standardelor de muncă

Societățile de expediții au responsabilitatea de a asigura practici etice de-a lungul lanțului de aprovizionare. USER subliniază importanța respectării drepturilor omului, a practicilor corecte de muncă și a sănătății și siguranței în muncă. Prin implementarea unui comportament responsabil în afaceri, expeditorii de marfă pot contribui la ODD 8 (Muncă decentă și creștere economică) și ODD 16 (Pace, justiție și instituții puternice).

 1. Educație de calitate – Promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți

Conform ODD 4 (Educație de calitate), până în 2030, trebuie atinsă ținta creșterii substanțiale a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și vocaționale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul. USER se preocupă de acest aspect al formării persoanelor care acced la profesia de expeditor și al perfecționării celor care deja lucrează in domeniu, organizând cursuri complete de expediții de mărfuri, încurajând cât mai multe companii și persoane să participe.

 1. Consolidarea colaborării și partajarea cunoștințelor – Încurajarea parteneriatelor și colaborării

Atingerea ODD-urilor necesită acțiune colectivă și colaborare. USER joacă un rol vital în promovarea parteneriatelor și colaborărilor între expeditorii de marfă, entități guvernamentale, ONG-uri și alte părți interesate. Încurajând schimbul de cunoștințe, schimburile de bune practici și inițiativele comune, USER contribuie la ODD 17 (Parteneriate pentru realizarea obiectivelor).

 • Care sunt, din punctul vostru de vedere, cele mai mari 3 obstacole care împiedică un ONG din România să își îndeplinească misiunea?

Din punctul de vedere al asociației noastre profesionale, cele trei provocări cu care ne confruntăm ar fi:

 • dificultăți în abordarea autorităților pentru rezolvarea unor probleme ale membrilor pe care îi reprezentăm;
 • lipsa de interes a autorităților de a digitaliza anumite proceduri, documente ce ar conduce la atingerea unor Obiective de Dezvoltare Durabilă și ar ajuta operațiunile derulate de companiile de transport, expediții și logistică (de exemplu: implementarea la nivel național a scrisorii de transport rutier digitală e-CMR, renunțându-se astfel la versiunea pe hârtie);
 • lipsa educației și conștientizării privind aspectele sustenabilității.
 • Organizația își măsoară impactul pe care îl generează în societate prin finanțările atrase și proiectele implementate? Dacă da, utilizați un standard (ex. LBG, SROI) în măsurarea acestui impact?

Uniunea noastră se susține din cotizațiile membrilor, nu am atras alte finanțări până în prezent. Măsurăm impactul în rândul companiilor din domeniu prin creșterea numărului de membri an de an. Nu am uitilizat până acum nici un standard pentru măsurarea acestui impact.

 • Cât de aproape / departe suntem din punct de vedere al sustenabilității în România, ținând cont de sectorul în care activezi, conform obiectivelor organizației voastre, dar și a celor incluse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, aliniate la Agenda 2030 promovată ONU? Cine poartă responsabilitatea pentru implementarea măsurilor ce vor face ca România să accelereze pe drumul către sustenabilitate?

În sectorul în care activăm, unele companii mari și multinaționalele au politici de sustenabilitate, iar unele companii mici încă nu acordă atenție suficientă acestor aspecte. Față de membrii noștri, ne asumăm responsabilitatea conștientizării prin publicarea de newslettere, prin organizarea de webinarii și evenimente.

La nivel național, considerăm că Guvernul, în special Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, poartă responsabilitatea pentru implementarea unor măsuri pentru accelerarea țării noastre pe drumul către durabilitate: legislație care să favorizeze transporturile feroviare și navale, dezvoltarea infrastructurii feroviare și a terminalelor intermodale, digitalizare, atragerea de fonduri pentru achiziționarea de camioane electrice, unități intermodale etc.

 • Cum putem crește numărul finanțărilor pentru misiune și orientate pe impact vs. finanțare per proiecte și orientate pe rezultate? Va ajută oare faptul că actorii economici mari pun un accent tot mai mare pe sustenabilitate?

Uniunea noastră nu a fost implicată până în prezent în atragerea de fonduri sau sponsorizări, dar avem de gând să studiem și această posibilitate. Cu siguranță, faptul că se pune tot mai mult accentul pe sustenabilitate, ne da încrederea că vom reuși să realizăm ceva în acest sens.

 • Considerați că noul cadru legislativ privind legea sponsorizării va crește sumele redirecționate de companii către organizațiile non-profit, dezvoltând parteneriate cu impact pozitiv social și/sau de mediu?

Avem încredere că da.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.