Enter your keyword

Companii transparente si responsabile

Grupul de lucru: Companii transparente si responsabile

Scopul membrilor si voluntarilor din acest grup de lucru este clarificarea si ajustarea cadrului legislativ national privind raportarea nefinanciara in Romania, pentru o aplicare cat mai larga a Directivei 95, si cat mai in spiritul acesteia.

Scopul si obiectivele grupului de lucru

Modificarea legislatiei actuale astfel incat sa prevada:

  • mentionarea explicita a faptului ca declaratiile si/sau rapoartele trebuie sa reflecte impactul pe care entitatile emitente il au asupra economiei, societatii si mediului din Romania, nu (doar) la nivel de grup (agregat);
  • instituirea unui set minim de indicatori, a unui organism si a unui mecanism clar de verificare si validare;
  • evidentierea penalitatilor in caz de neconformare;
  • clarificarea notiunii de “entitate”, astfel incat obligatia raportarii sa nu vizeze exclusiv entitati private, ci si institutii publice cu peste 500 de angajati;
  • orice alte actualizari decise la nivel global / european

Actiuni si rezultate obtinute

Intalniri consultative cu reprezentantii Departamentului de  Dezvoltare Durabila

Intalniri consultative cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice

Prezentarea Studiului Comparativ privind Implementarea Directivei de Raportare Nefinanciara la Ambasada Sustenabilitatii in Romania – Decembrie 2017 – CSR Europe si Global Reporting Initiative (GRI)

Intalnire de lucru cu reprezentanti ai companiilor private vizate de Directiva si ai Confederatiilor Patronale pentru formularea unui punct de vedere comun si transmiterea feedbackului la consultarea publica deschisa de Comisia Europeana pentru revizuirea Directivei Europene 95/ 2014 privind Raportarea Nefinanciara

Eliminarea termenului ”de interes public” din OMFP 1938/2016 prin OMFP 3456/2018

Am invitat companiile responsabile din Romania să devină semnatare ale unei scrisori deschise catre Parlamentul European, in sprijinul adoptarii unui text mai ambitios in directiva europeana privind raportarea nefinanciara – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Stiri si noutati

Companiile private care au, in medie, peste 500 de salariati in cursul exercitiului financiar trebuie sa depuna, odata cu situatiile financiare anuale aferente anului 2019, o declaratie nefinanciara, conform unui act normativ al Ministerului Finantelor Publice (MFP), care se va aplica de la 1 ianuarie 2019. Ordinul MFP nr. 3.456/2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile a fost publicat in Monitorul Oficial si care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019. (…)

Citește mai mult…

Pentru mai multe detalii, accesati www.declaratie-nefinanciara.ro