fbpx

Enter your keyword

post

EFRAG publică propunerea sa de standarde europene de raportare a sustenabilității

EFRAG publică propunerea sa de standarde europene de raportare a sustenabilității

Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) a publicat vineri, 29 aprilie, propunerea sa privind noile standarde UE de referință în ce privește raportare de sustenabilitate.

Documentul se va afla în consultare publică până pe 8 august 2022.

EFRAG este împuternicit de Comisia Europeană, începând cu iunie 2020, să înceapă activitățile pregătitoare pentru stabilirea standardelor europene de raportare nefinanciară.

Cine va aplica noile standarde

Știm ca inițial NFRD (Directiva 2014/95/EU) a vizat obligația raportării nefinanciare de către entitățile de interes public cu mai mult de 500 de angajați. Consultările efectuate de Comisie au constatat că multe părți interesate sunt în favoarea extinderii cerințelor de raportare la categorii suplimentare de companii.

Astfel, CSRD impune drept criteriu de mărime toate companiile mari care îndeplinesc 2 ani consecutiv următoarele criterii:

  • peste 250 angajați și/sau
  • cifra de afaceri mai mare de 40 milioane EUR și/sau
  • total active mai mari de 20 milioane EUR

Precum si companiile admise la tranzacționare pe o piața reglementata din UE, cu excepția micro entităților (Companiile mici și mijlocii listate vor aplica cerințele începând cu anul financiar 2026) sau conform criteriilor definite de statul membru ca urmare a transpunerii CSRD.

Cadrul de reglementare prezentat de UE

Așa cum amintisem, potrivit Directivei 2014/95/EU privind raportarea nefinanciară (Non-Financial Reporting Directive – NFRD), toate societățile comerciale care sunt entități de interes public și au peste 500 de angajați au obligația să prezinte o evaluare a impactului pe care activitatea acestora o are asupra mediului, a aspectelor sociale și a tratamentului aplicat angajaților, dar și privind politicile și eforturile sale respectarea drepturilor omului, eradicarea corupției și a mitei și asigurarea diversității.

Pentru operatorii economici din aria de reglementare a Ministerului Finanțelor, prevederile NFRD au fost transpuse prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) 1802/2014 și OMFP 2844/2016 (reglementările aplicate de cei care intră sub incidența standardelor IFRS). Din punctul de vedere al ariei de aplicabilitate a cerințelor de raportare nefinanciară, în prezent, la nivel național, prevederile vizează o sferă mai largă decât cea prevăzută de NFRD. Astfel, conform reglementărilor naționale în vigoare, obligația de a prezenta informații nefinanciare revine tuturor entităților care au peste 500 de salariați.

În urma adoptării recente a Pactului Verde European, un pachet de inițiative în materie de politici prin care UE urmărește să atingă neutralitatea climatică până în 2050, a apărut necesitatea de a avea criterii unitare privind raportarea activităților economice care pot fi considerate durabile din punctul de vedere al mediului. Totodată, sunt necesare și criterii care să asigure creșterea transparenței și a coerenței clasificării acestor activități și limitarea riscului de greenwashing.

Astfel, în 2020, a fost publicat Regulamentul (UE) 2020/852, aplicabil pentru raportările financiare publicate începând cu 1 ianuarie 2022 pentru exercițiul financiar anterior (2021).

Propunerea de Directivă privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD)

Chiar dacă NFRD a ajutat la creșterea volumului de date furnizate despre ESG, mulți investitori și alte părți interesate au constatat totuși că informațiile publicate de societăți sunt insuficiente și dificil de comparat între societăți. În plus, a existat o nevoie tot mai mare de aliniere a cerințelor NFRD la inițiativele de finanțare durabilă ulterioare introduse de UE, în special SFRD și Regulamentul privind taxonomia. În consecință, în aprilie 2021, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă de CSRD, care va modifica NFRD aflată acum în vigoare.

În cadrul propunerii, Comisia intenționează:

  • să extindă domeniul de aplicare al obligațiilor de raportare la toate societățile mari și societățile listate la bursă pe piețele reglementate din UE;
  • să introducă cerințe de raportare mai detaliate și auditarea obligatorie a informațiilor raportate.

Pentru a facilita publicarea de informații, astfel cum impune CSRD, și a spori consecvența și comparabilitatea informațiilor raportate, Comisia Europeană a însărcinat Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) cu dezvoltarea unor standarde obligatorii de raportare la nivelul UE în ceea ce privește sustenabilitatea. Primul set de standarde de bază este preconizat a fi adoptat până în octombrie 2022. Un al doilea set de standarde cu informații detaliate este preconizat a fi disponibil până în octombrie 2023. Aceste standarde vor fi aplicabile societăților mari. IMM-urilor listate la bursă li se va permite să raporteze conform unor standarde simplificate. Standardele vor avea la bază și vor contribui la inițiative de standardizare la nivel internațional.

Comunicatul de presă integral transmis de EFRAG este disponibil aici:

Sondajul prin care puteți oferi feedback poate fi accesat aici: https://www.efrag.org/lab3