Enter your keyword

post

Dr. Loredana Zainea- Business Process Transformation Manager: „Strategia de sustenabilitate pe care am implementat-o în cadrul companiei se bazează pe promovarea unor soluții inovatoare, care integrează eficienta economică, respectarea tuturor reglementărilor legale, responsabilitatea față de mediu, fata de angajați, fata de clienți și comunitatea în care activăm, în vederea creării unui viitor sustenabil pentru toți.”

Dr. Loredana Zainea- Business Process Transformation Manager: „Strategia de sustenabilitate pe care am implementat-o în cadrul companiei se bazează pe promovarea unor soluții inovatoare, care integrează eficienta economică, respectarea tuturor reglementărilor legale, responsabilitatea față de mediu, fata de angajați, fata de clienți și comunitatea în care activăm, în vederea creării unui viitor sustenabil pentru toți.”

  • Aproximativ 99% din companiile din România sunt IMM-uri, de aceea implicarea lor în sustenabilitate este esențială pentru a genera progres și schimbări profunde pentru economie, mediu și oameni. Cum se vede sustenabilitatea din perspectiva IMM-ului pe care îl reprezentați?

În calitate de reprezentant al companiei AHT Consulting Group, vă pot spune că pentru noi sustenabilitatea reprezintă o oportunitate în construirea unui viitor durabil și un angajament pe termen lung pe care îl considerăm esențial pentru succesul afacerii noastre.

Ne-am propus să fim un agent al schimbării pozitive și un exemplu de bună practică pentru clienții noștri și alte organizații, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea sau de zona geografică.

 Astfel, cercetăm și fructificăm oportunitățile din mediul extern pentru a-i îndruma și încuraja pe clienții nostri să investească responsabil. Susținem parteneriatele pe termen lung, bazate pe încredere și respect reciproc si suntem în permanență alături de clienții noștri in dezvoltarea strategiilor sustenabile precum și in evaluarea impactului implementării acestora asupra societății, în ansamblul ei.

Ne preocupă sănătatea și bunăstarea angajaților și clienților noștri, susținem educația de calitate și investim în programe de formare profesională. Acționam în conformitate cu cele mai înalte standarde etice și legale, promovăm practici de resurse umane responsabile și contribuim la crearea unor locuri de muncă decente având ca rezultat stimularea creșterii economice durabile.

Totodată, ne implicăm in inițiative de responsabilitate socială prin campanii de informare,  conștientizare si implicare a comunității locale. Dezvoltam campanii de informare privind  modul în care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, cum ar fi: adoptarea unor măsuri de economisire a resurselor naturale, utilizarea surselor de energie regenerabilă, gestionarea și reciclarea responsabilă a deșeurilor și utilizarea mijloacelor de transport care generează o amprentă de carbon cât mai redusă.

  • Aveți deja definită o strategie de sustenabilitate? Dacă da, care sunt obiectivele acesteia și care sunt cele mai mari 3 obstacole și oportunități în procesul de implementare. În caz contrar, ce planuri aveți în acest sens?

Strategia de sustenabilitate pe care am implementat-o în cadrul companiei se bazează pe promovarea unor soluții inovatoare, care integrează eficienta economică, respectarea tuturor reglementărilor legale, responsabilitatea față de mediu, fata de angajați, fata de clienți și comunitatea în care activăm, în vederea creării unui viitor sustenabil pentru toți.

Atât pe plan intern cât și pe plan extern, împreună cu alți colaboratori din grupul nostru, am creat programe de informare și conștientizare a persoanelor cu privire la practicile sustenabile și importanța îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă, cum ar fi: măsurile de economisire a energiei și a resurselor, reciclarea și gestionarea responsabilă a deșeurilor, reducerea emisiilor de carbon și promovarea mobilității durabile pentru angajați.

Prin experiența și expertiza pe care am dobândit-o de-a lungul timpului, susținem organizațiile să investească responsabil, prin oferirea unor soluții inovatoare adaptate fiecărui proiect sau domeniu de activitate, ce au ca scop creșterea eficienței economice a unor afaceri etice, responsabile din punct de vedere social și față de mediul înconjurător.

Sustenabilitatea, din punctul nostru de vedere reprezintă o oportunitate de a contribui la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă și de a deveni un agent al schimbării pozitive pe termen lung. Astfel, considerăm că am reușit să câștigăm respectul angajaților, clienților, furnizorilor și comunității în general prin implementarea practicilor sustenabile, precum și prin informarea periodică a tuturor părților interesate prin rapoarte de sustenabilitate cu privire la impactul pozitiv asupra comunității.

Intr-adevar,  procesul de implementare a unei strategii de sustenabilitate poate fi îngreunat sau limitat uneori de resursele financiare sau de rezistența angajaților cu privire la schimbările ce intervin.

  • Tranziția la business-ul sustenabil aduce beneficii și oportunități. Dintre acestea, atragerea de capital (finanțare) în condiții mai avantajoase, prioritate în obținerea sau menținerea unor contracte, alinierea la obiectivele de sustenabilitate ale clienților mari companii. Ați întâlnit deja asemenea situații?

Observăm în mediul de afaceri faptul că organizațiile își direcționează deja eforturile către dezvoltarea și promovarea celor mai eficiente soluții si tehnologii de optimizare a proceselor și gestionare responsabilă a deșeurilor. Companiile au inceput sa conștientizeze impactul negativ al activității pe care o desfășoară asupra mediului și societății dar si faptul ca atat consumatorii cat si  investitorii privați sau publici susțin afacerile responsabile social, afacerile care au implementat strategii de dezvoltare durabilă și practici sustenabile.

Tranziția către sustenabilitate poate genera beneficii și oportunități semnificative pentru o organizație. Se pot accesa mai ușor anumite tipuri de finanțări de la bancă sau granturi oferite de stat, implementarea practicilor sustenabile contribuie la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate aferente reglementărilor în vigoare din domeniul sustenabilității. Bineînțeles, este important să menționăm că fiecare proiect este unic, iar accesul la finanțare publica sau privata poate depinde de o serie de factori, inclusiv de industrie, locație geografică, dimensiunea și gradul de implicare al companiei la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă și generarea unor schimbări pozitive pe termen lung.

În ansamblu, adoptarea principiilor de sustenabilitate în cadrul unei organizații contribuie la creșterea succesului și durabilității acesteia, la consolidarea imaginii corporative și a relațiilor cu clienții existenți, precum și la dezvoltarea unor noi parteneriate și colaborări cu alte companii, organizații non-guvernamentale sau instituții de cercetare care împărtășesc aceleași valori, obiective și care demonstrează angajament față de principiile responsabilității sociale.

  • Care considerați că vor fi cele mai presante provocări la care compania va trebui să găsească soluții în 2023, pentru a-și menține performanța economică și avansa totodată, pe drumul sustenabilității? (de exemplu, instabilitatea economică / geopolitică, prețurile la energie, schimbările climatice, resurse naturale limitate, achiziția și retenția de talente, aspecte legate de lanțul de aprovizionare, conflictele globale, etc).

Având în vedere faptul că mediul ambiant se află într-o permanentă schimbare, o strategie exactă care să combată sau să diminueze efectul provocărilor cu care se vor confrunta organizațiile este intr-adevar dificil de realizat. Cu toate acestea, consider că există anumite aspecte relevante pentru întreaga industrie în anul 2023, aspecte ce pot afecta performanța economică și progresul spre sustenabilitate.

Bineînțeles, factorii de natura economică, socială, politică, tehnologică, geografică și demografică influențează pozitiv sau negativ performanța economică a unei organizații în funcție de industria din care face parte. 

Din punctul nostru de vedere cea mai importantă resursă a unei organizații este resursa umană. Astfel, angajatorii ar trebui să includă în strategia de dezvoltare noi metode prin care să atragă persoane calificate și să crească gradul de retenție al angajaților valoroși.

Pentru a rămâne competitivă, o organizație trebuie să se poată adapta ușor schimbărilor, să integreze  noile tehnologii deoarece pot crea oportunități de dezvoltare și de eficientizare a proceselor existente. Investiția trebuie insa să fie responsabilă și demarată în urma unei analize cost-beneficiu.

În contextul schimbărilor climatice și a reglementărilor aferente, organizațiile vor fi nevoite să investească în tehnologii de ultimă generație pentru a putea reduce nivelul de poluare, emisiile de carbon și consumul de energie electrică.

Devine astfel crucial pentru o organizație să fie pregătită să răspundă provocărilor prin dezvoltarea de strategii flexibile, adaptate contextului său specific și prin colaborarea cu experți din diverse domenii.

  • Cum ați “vinde” sustenabilitatea unui antreprenor care nu crede în ea? Ce recomandări i-ați face?

Întotdeauna am considerat că argumentele solide, bazate pe statistici concrete pot schimba opinia chiar și celui mai sceptic antreprenor. Astfel, evidențierea avantajelor competitive și financiare obținute în urma adoptării practicilor sustenabile, satisfacerea cererii pietei privind produsele și serviciile sustenabile, alinierea organizației la reglementările naționale și europene aflate în vigoare, sunt doar câteva din argumentele pe care le-aș aduce în atenția unui antreprenor pentru a-i face cunoscute beneficiile tranziției către sustenabilitate.

 

 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.