fbpx

Enter your keyword

post

Corina Minculescu, Head Of Sustainability, OTP BANK

Corina Minculescu, Head Of Sustainability, OTP BANK

  • Cum au evoluat investițiile în sustenabilitate ale companiei pe parcursul anului trecut? Care este valoarea acestora și către ce tipuri de proiecte s-au îndreptat investițiile?

În OTP Bank România ne-am concentrat investițiile sustenabile anul trecut pe două direcții principale: finanțarea proiectelor și reducerea amprentei de carbon a propriilor operațiuni.

Am alocat peste 550 de milioane de lei către proiecte eco-friendly ale clienților noștri corporate, pentru construirea și operarea de parcuri fotovoltaice, eoliene și microhidrocentrale, contribuind la diversificarea surselor de energie curată și la reducerea dependenței de combustibilii fosili. De asemenea, am finanțat clădiri cu eficiență energetică ridicată, certificate BREAM sau LEED, care reduc semnificativ consumul de energie.

Ne-am preocupat să reducem amprenta de carbon a băncii prin mai multe inițiative, așa că am extins utilizarea iluminatului LED și a sistemelor cu senzori în zonele active non-stop, am îmbunătățit izolarea clădirilor și am achiziționat vehicule hibride. Deși nu am calculat o cifră exactă pentru astfel de investiții în reducerea amprentei de carbon, acestea fac parte an de an din planul de renovare și întreținere a sediilor.

Un pas important în decarbonizarea operațiunilor proprii a fost  achiziția de energie electrică verde  pentru alimentarea integrală a sediilor proprii – în sumă totală de peste 3,6 milioane lei, ceea ce a dus la o acoperire de peste 73% din consumul băncii.

Abordarea pentru sustenabilitate este una strategică pentru OTP Bank, iar aceste proiecte  fac parte deja din practica operațională uzuală. Credem în puterea continuității unor astfel de proiecte an de an și impactul pozitiv cumulat pe care îl generează pe termen lung.

  • Care sunt obiectivele strategiei de sustenabilitate ale organizației si care sunt cele mai mari 3 obstacole și oportunități în procesul de implementare a strategiei.

Strategia de sustenabilitate a băncii a fost definită în anul 2022, în jurul a trei piloni principali:furnizor, angajator și actor social responsabil.

În calitate de furnizor responsabil, urmărim integrarea riscurilor ESG în cadrul prudențial al băncii, măsurarea emisiilor portfoliului finanțat și elaborarea unei strategii de decarbonizare a acestuia. Aici vedem oportunități legate de dezvoltarea  produselor cu impact social pozitiv și aplanului de finanțare verde, având  ținte stabilite pentru portofoliul verde și o metodologie de aliniere la Taxonomia EU.

In această arie sunt însă și principalele provocări, precum partea de colectare de date, complexitatea criteriilor de aliniere la Taxonomia EU pentru produsele verzi, dar și disponibilitatea clienților de a-și asuma costurile cu diligențele tehnice necesare și implementarea cerințelor.

Ca angajator responsabil, eforturile noastre din ultima perioadă au fost în principal concentrate pe adoptarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă, programe de consolidare a implicării anagajaților centrate pe comunicare deschisă, transparență, obiectivitate în evaluarea performanței, precum și pe investiții constante în bunăstarea și dezvoltarea angajaților, promovarea diversității și incluziunii. Am reușit astfel să menținem un nivel ridicat de implicare al acestora, scor 77 în 2023 față de 79 în 2022, o valoare ridicată în contextul anunțului intenției de a vinde operațiunile locale ale OTP. Pentru acest an vrem să menținem eforturile pentru angajamentul și bunăstarea angajaților noștri având în vedere  tranzacția anunțată, cu o atenție mai mare pentru categoriile vulnerabile de angajați, asigurând o comunicare transparentă și oferind suport individual pentru nevoile lor.

În zona responsabilității sociale asumate de către bancă avem obiectivul scăderii emisiilor de carbon din operațiunile proprii, pe care le-am diminuat consistent  în 2023 față de anul anterior (44% pentru scop 1 și 2), prin reducerea consumului de energie și achiziționare de electricitate verde pentru sediile proprii. De asemenea, un alt obiectiv ambițios este că ne dorim să atingem anual 10.000 de beneficiari prin programele educaționale, atât pentru copii, cât și pentru adulți, dar și o creștere de 10% în activitățile de voluntariat.

  • Cum vă pregătiți să răspundeți noilor cerințe privind raportarea de sustenabilitate impuse de noua directivă de raportare a sustenabilității corporative (CSRD)?

Realizăm rapoarte de sustenabilitate de câțiva ani pe baza standardelor voluntare GRI la care Grupul OTP a aderat și în esență avem deja procese interne de colectare de date de sustenabilitate -acestea acoperind  o parte din informațiile de transparență impuse de noua directivă. Desigur, suntem conștienți că suntem de-abia la început și că noile cerințe, inclusiv analiza dublei materialități, adaptarea la formatele detaliate de raportare și integrarea informațiilor despre lanțul valoric-  clienți și furnizori, implică eforturi și provocări adiționale de colectare și procesare de date -pe care le analizăm și la care ne pregătim să răspundem. Ele se vor clarifica și perfecta cu siguranță în primele exerciții de raportare.

  • Care considerați că vor fi cele mai presante provocări la care compania va trebui să găsească soluții în 2024, pentru a-și menține performanța economică și atinge totodată, obiectivele de sustenabilitate? (de exemplu, instabilitatea economică / geopolitică, prețurile la energie, schimbarile climatice, resurse naturale limitate, achiziția și retenția de talente, aspecte legate de lanțul de aprovizionare, conflictele globale, etc)

În anul 2024 anticipăm un grad accentuat de impredictibilitate din situația macroeconomică și geopolitică și presiune accentuată pe atragerea, retenția și motivarea resurselor umane – provocări speciale pentru noi  în contextul procesului de vânzare a băncii, care necesită o gestionare atentă și prudentă.

Pe lângă acestea, pentru sustenabilitate marea provocare generală, nu doar pentru noi ci la nivel economic amplu, cred că este dialogul autentic între toți participanții, pentru a înțelege numitorii comuni, a identifica și prioritiza soluții realiste și eficiente de decarbonizare, asumate onest și măsurabil.

  • Cum ați caracteriza pe scurt tranziția de la business as usual la business sustenabil în industria dumneavoastră?

Sustenabilitatea reprezintă o tranziție dificilă și complexă pentru majoritatea industriilor. De la industria financiar bancară, puternic reglementată, se așteaptă și asumarea unui rol de catalizator, de promotor al transformării sustenabilie în economie prin integrarea factorilor de sustenabilitate in prudențialitate și în criteriile de alocare a fondurilor.  Și pentru noi este un proces  ce presupune curiozitate și deschidere pentru abordări noi, inovative, dar mai ales înțelepciune și perseverență.