Enter your keyword

post

Consiliul Tineretului din România: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Cu ocazia Zilei Internaţionale de Eliminare a Violenţei împotriva Femeilor, Consiliul Tineretului din România (CTR), federaţia care reprezintă tinerii şi organizaţiile de şi pentru tineret, lansează un document care prezintă semnificaţia acestei zile, formele de violenţă la care sunt supuse femeile în general, discriminarea femeilor în mai multe medii, mişcările feministe şi resurse gratuite la care femeile abuzate pot apela.

Declaraţia pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, lansată de Adunarea Naţiunilor Unite în 1993, defineşte violenţa împotriva femeilor ca “orice act de violenţă bazată pe gen care are ca rezultat sau poate avea ca rezultat vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă are loc în public sau în viaţa privată”.

Deşi violenţa bazată pe gen se poate întâmpla oricui şi oriunde, unele femei şi fete sunt deosebit de vulnerabile – de exemplu, tinerele, femeile care se identifică ca fiind lesbiene, bisexuale, transsexuale sau intersexuale, migranţii şi refugiaţii, femeile din minorităţile etnice sau femeile şi fetele care trăiesc cu HIV şi cu dizabilităţi.


Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor a fost instaurată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite şi este marcată în toată lumea prin manifestaţii, campanii de conştientizare şi acte de condamnare a diverselor forme de violenţă asupra femeilor.

Tema aleasă în 2021 la nivel internaţional este ‘Orange the World: End Violence against Women Now!’, culoarea portocaliu fiind culoarea reprezentativă pentru un viitor mai luminos, fără violenţă împotriva fetelor şi femeilor. Violenţa asupra fetelor şi femeilor rămâne una dintre cele mai răspândite, persistente şi devastatoare încălcări ale drepturilor omului, care rămâne în mare parte neraportată din cauza tăcerii, stigmatizării şi ruşinii care o înconjoară.

În 2020, Consiliul Tineretului din România, alături de alte 27 de organizaţii neguvernamentale de tineret, a lansat Rezoluţia Tinerilor: Viitorul începe acum 2020-2027, care reprezintă baza mişcării de reprezentare a tuturor tinerilor din România şi strategia comună a sectorului de tineret în perioada 2020-2027. În cadrul Obiectivului 2: Egalitatea de Gen se regăsesc informaţii despre cadrul legislativ curent în domeniu, viziunea pe următorii ani, obiectivele şi măsurile propuse. Iniţiatorii acestui obiectiv sunt Tineri pentru Tineri şi Coaliţia pentru Egalitatea de Gen.

Sub umbrela obiectivului Crearea unui sistem eficient care să prevină, să gestioneze şi să combată violenţa de gen, au fost propuse o serie de măsuri clare:

– Organizarea de stagii de pregătire pentru formarea personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar cu privire la fenomenul violenţei de gen (cadre didactice, consilieri şcolari, membri CA/ directori) – prevenire şi intervenţie.
– Organizarea de stagii de pregătire pentru formarea de resurse umane suficiente care să poată furniza servicii de calitate, capabile să gestioneze situaţii generate de violenţa de gen: personal din MAI (dispeceri de 112, poliţişti care intră în contact cu victimele/ agresorii); personal din Ministerul Public (procurori); personal din Ministerul Justiţiei (judecători); personal de sprijin pentru victime şi agresori (asistenţa socială, asistenţa psihologică, asistenţa medicală, asistenţa juridică).
– Decontarea serviciilor de consiliere psihologică prin sistemul casei de asigurări de sănătate, inclusiv pentru componenta preventivă (nu doar pentru persoanele care sunt deja victime).
– Crearea cadrului legal şi alocare bugetară pentru subcontractarea serviciilor (nu doar a celor sociale) şi acordarea de facilităţi fiscale pentru mediul privat şi sectorul neguvernamental în vederea furnizării de servicii de calitate pentru gestionarea situaţiilor generate de violenţa de gen.
– Actualizarea şi completarea legislaţiei (Legea nr. 30/2016 şi altele) cu privire la violenţa în mediul online (hărţuire cibernetică, discurs instigator la ură, pornografie non-consensuală ş.a.).

Totodată, lucrul cu tinerii şi crearea de centre de tineret sunt doi factori care pot juca un rol semnificativ în asigurarea unor spaţii sigure în care violenţa şi hărţuirea nu numai că sunt inacceptabile, dar în care tinerii vor deveni promotori ai mediilor sigure pentru toate genurile. Anul 2022 va fi unul dedicat tinerilor fiind desemnat “Anul European al Tineretului”, astfel că fenomenul violenţei împotriva femeilor va reprezenta un aspect esenţial în contextul implicării sectorului tânăr în acţiuni de conştientizare şi apărare a drepturilor care le sunt garantate femeilor tinere şi tuturor celor care se confruntă cu orice formă de violenţă.