fbpx

Enter your keyword

post

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul UBB Cluj-Napoca

Ne bucurăm că Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (CCDD) are onoarea să facă parte din Coaliţia România Sustenabilă şi să reprezinte mediul academic. Colaborarea dintre diverşi actori este esenţială în vederea atingerii dezideratului comun privind susţinerea dezvoltării durabile din România. Considerăm că implicarea noastră aduce beneficii mutuale, întrucât scopul cercetării este pe deplin împlinit dacă se aduc contribuţii în societate, iar la rândul ei, societatea are nevoie de cercetare pentru a fundamenta acţiuni concrete şi a urma cele mai noi tendinţe în domeniul dezvoltării durabile. Ne dorim ca prin această colaborare să se producă sinergii importante care să contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Sperăm ca expertiza noastră să fie utilă pentru dezvoltarea proiectelor din sfera sustenabilităţii, iar cercetarea să beneficieze de o finalitate practică.

 Prof. univ. dr. József Benedek, directorul  Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (CCDD)

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai are ca scop oferirea consultanţei în domeniul sustenabilităţii prin cercetare aplicată integrată, educaţie inovativă şi experimentală. Centrul promovează cultura dezvoltării durabile şi susţine diseminarea cunoştinţelor din domeniu. De asemenea, un pilon important pe care se axează Centrul este dezvoltarea de parteneriate cu entităţi academice, publice şi private, care să sprijine acţiuni în domeniul dezvoltării durabile.

Obiective de Dezvoltare Sustenabila sustinute