fbpx

Enter your keyword

post

Care sunt provocările voastre privind conformarea cu cerințele din Taxonomie?

Care sunt provocările voastre privind conformarea cu cerințele din Taxonomie?

Pentru a-și realiza ambițiile de a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, UE a pus în mișcare un plan de acțiune menit să accelereze tranziția la o economie verde, prin reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile.

Instrumentul-cheie în acest proces este Taxonomia, un sistem de clasificare al activităților economice durabile din punctul de vedere al mediului. În urma unui amplu proces de analiză, companiile trebuie să calculeze gradul de aliniere la Taxonomie a indicatorilor lor de performanță: cifră de afaceri, cheltuieli de capital(CapEx) și operaționale (OpEx).

Dincolo de a fi o simplă obligație legală, conformarea cu cerințele prevăzute de Regulamentul Taxonomiei UE reprezintă pentru actorii economici o oportunitate de a-și demonstra angajamentul față de mediu și societate și de a obține un avantaj competitiv pe piață, în condițiile creșterii semnificative a interesului pentru investiții verzi.

Alături de ROSIF și The CSR Agency, vă invităm să ne transmiteți principalele provocări cu care vă confruntați pentru a vă conforma noilor reglementări europene privind Taxonomia.

Puteți face acest lucru prin completarea unui chestionar până pe 30 noiembrie. Acesta este dedicat companiilor cu peste 500 angajați, însă încurajăm și contribuția organizațiilor mai mici.

Conformarea cu cerințele Taxonomiei reprezintă pentru actorii economici oportunitatea de a-și demonstra angajamentul față de sustenabilitate și de a obține un avantaj competitiv pe piață, în condițiile creșterii semnificative a interesului pentru investiții verzi.

Rezultatele pe care le vom obține în urma colectării acestor informații ne vor ajuta să dezvoltăm noi instrumente, programe și procese care să răspundă nevoilor și provocărilor identificate.

Toate informațiile furnizate vor fi confidențiale.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.