Enter your keyword

post

Asociația GO-AHEAD partener în proiectul #FAPTE – Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

Proiectul #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Dumitru Moţoc este implementat de către Primăria Sectorului 5 în parteneriat cu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc.

Asociația GO-AHEAD (P2) face parte din Consorțiul care implementează proiectul #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod SMIS 133240, alături de Primăria Sectorului 5 – lider de parteneriat și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc (P1).

Proiectul #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc s-a situat pe locul 1 pe zona București- Ilfov, pe lista proiectelor aprobate.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la învățământul antepreșcolar cu 61 de copii din Sectorul 5, (dintre care min. 31% vor fi copii aparținând minorității rome și minim 4 cu CES/dizabilități) prin dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară ca urmare a extinderii Grădiniței Dumitru Moțoc, organizării de activități de orientare, consiliere și conștientizare a părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copiii, asigurarea resurselor umane calificate și încurajarea modurilor creative de predare-evaluare.
În cadrul proiectului se vor desfășura activități de consiliere a părinților și profesorilor, de formare a cadrelor didactice și de elaborare a unui set de materiale auxiliare.

Programele de formare pentru grupul țintă constituit din 30 persoane din Categoria personal didactic/personal de sprijin sunt următoarele:

1.    Desfășurarea programului de formare “Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor si elevilor” (90 de ore de formare, min. 15 profesori participanți)
2.    Desfășurarea programului de formare “Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES” (90 de ore de formare, min. 15 profesori participanți)
3.    Cursuri de specializare educator puericultor și educator specializat (30 de profesori participanți)
4.    Workshop-uri de terapie prin artă pentru personalul didactic
 
Asociația GO-AHEAD va organiza cele două programe de formare din cadrul proiectului și va implementa activitatea de consiliere, folosind în acest scop și Platforma CONSILIERUL TĂU VIRTUAL, care va avea un caracter interactiv fiind ușor de folosit, iar utilizatorii având posibilitatea de a aborda subiectele care îi interesează cu mai multă ușurință, dat fiind caracterul confidențial al sesiunilor. Mai mult, părinții își pot crea useri pentru a comunica, prin intermediul forumurilor, cu alți părinți, sau pot consulta articolele publicate pe platformă de către consilieri.

De asemenea, Asociația va elabora un set de materiale auxiliare care să vină în sprijinul desfășurării activității cadrelor didactice din unitatea de educație timpurie, dezvoltând subiecte de interes general si complementare celor din curriculum național. Temele generale care vor fi abordate în materialele auxiliare elaborate sunt: activități senzoriale, nutriție și sănătate, dezvoltarea comunicării la copiii de vârstă mică.

Prin acest proiect și folosindu-se de experiența sa anterioară, ASOCIAȚIA GO-AHEAD contribuie la dezvoltarea sectorului de educație timpurie.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.