fbpx

Enter your keyword

post

Ambiția României prin PNRR: 56.000 de hectare ar trebui să fie împădurite până în 2026

Ambiția României prin PNRR: 56.000 de hectare ar trebui să fie împădurite până în 2026

România își propune împădurirea a 56.000 de hectare de teren până în anul 2026, cu sprijinul fondurilor disponibile prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după cum a anunțat Ministerul Mediului într-o conferință de presă.

Foto: Adam Vradenburg/Unsplash

Guvernul a lansat în consultare publică două ghiduri de finanțare pentru împăduriri și reîmpăduriri. Măsura „Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri” are un buget de 730 milioane de euro și vizează realizarea a 56 000 ha de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice.

Totodată, vor fi finanțate lucrări de împădurire și lucrări de îngrijire a plantațiilor și creștere a suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție, potrivit informațiilor transmise de ministerul de resort.

Primul ghid de finanțare pentru împăduriri este obiectivul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în suprafețe ocupate de păduri”, cu o valoare totală de circa 500 de milioane de euro.

Schema vizează înființarea de trupuri de pădure, cu suprafața minimă de 0,5 ha și perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha. Beneficiarii acestei scheme pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

Pentru investițiile în reîmpăduriri, acestea sunt obiectivul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”, cu o valoare totală estimată la 100 de milioane de euro.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.