fbpx

Enter your keyword

post

Academia de Studii Economice din București anunță primul program de masterat de economie circulară din România

Academia de Studii Economice din București anunță primul program de masterat de economie circulară din România

Instituțiile de învățământ superior dețin un rol esențial în formarea profesioniștilor capabili să ofere soluții corecte și eficiente, într-un context economic definit de incertitudine și complexitate, iar în acest context Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București își propune să contribuie la adaptarea competențelor acestora la nevoile actuale ale pieței muncii. Începând cu anul universitar 2022-2023, oferta noastră  educațională include un nou program de masterat, DEZVOLTAREA DURABILĂ A AFACERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE.

Programul de studii universitare de masterat DEZVOLTAREA DURABILĂ A  AFACERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE va reprezenta, pentru absolvenții programelor de licență din învățământul economic, și nu numai, o oportunitate de adaptare mai rapidă la cerințele pieței muncii și un aport benefic pentru organizațiile din România, în vederea tranziției acestora spre noile modele economice, definite atât de profitabilitate cât și de preocuparea pentru dezvoltarea pe termen lung, în armonie cu mediul și comunitățile în care activează. Programul răspunde evoluțiilor economice actuale, printr-o abordare interdisciplinară a tematicii de studiu. Oferta curriculară se bazează pe colaborarea Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului cu experți din mediul economico-social, disciplinele studiate fiind: Bazele economiei circulare; Politici de mediu; Etica afacerilor durabile și responsabilitatea socială a organizațiilor; Analiza calității vieții; Managementul datelor de mediu; Gestiunea circulară a resurselor; Managementul capitalului natural; Strategii de consum durabil; Schimbări climatice și dezvoltare durabilă; Evaluarea impactului de mediu; Ecoantreprenoriat; Analiza cost – beneficiu; Proiecte de investiții în domeniul mediului.

Foto: Pexels

Utilitatea disciplinelor din oferta curriculară a programului a fost discutată și confirmată cu experți din companii, organizații, instituții publice: Green Grup, IKEA, Coaliția pentru Economie Circulară, Ministerul Mediului, cu membrii Consiliului Consultativ al Facultății. Alături de cadrele didactice titulare ale ASE, colectivul de cadre didactice va include cadre didactice asociate sau invitate: Constantin Damov, Președinte al Coaliției pentru Economie Circulară; Raul Pop, Consultant, manager, activist de mediu, Membru fondator al Coaliției pentru Economie Circulară; Mircea Ilie, Sustainability Leader IKEA România.

Admitere iulie 2022

Pentru sesiunea de admitere din iulie 2022, oferta pentru programul de masterat DEZVOLTAREA DURABILĂ A AFACERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE este de 65 locuri buget și 4 locuri la taxă.

Înscrierile vor avea loc ONLINE, în perioada 2226 iulie 2022, iar susținerea testului-grilă de specialitate va fi în 28 iulie 2022

Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (60%) și rezultatele la testul grilă de specialitate (40%).

Bibliografia pentru testul grilă de specialitate poate fi accesată aici.

Unul dintre obiectivele Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului este reprezentat de valorificarea potențialului important de consolidare și dezvoltare a componentei “mediu”. Demersurile specifice, în acest sens, consideră următoarele realități și perspective:

⫸ corelarea cererii de specialiști în domeniu, de pe piața muncii, cu oferta curriculară a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului;

⫸ cererea pentru programe de studiu în domeniul dezvoltării durabile;

⫸ în contextul economic, social, politic actual, cunoștințele și expertiza în domeniile dezvoltării durabile și economiei circulare au devenit indispensabile pentru absolvenții de studii economice;

⫸ dezvoltarea durabilă este un domeniu prioritar al economiei europene. Pactul Ecologic European își propune să formuleze răspunsuri la toate provocările legate de climă și mediu și să transforme economia Uniunii Europene pentru un viitor durabil. Una dintre acțiunile cheie ale Pactului Ecologic European este reprezentată de integrarea durabilității în toate politicile UE;

⫸ pentru orizontul de programare 2021-2027, la nivelul UE, se vor aloca fonduri importante pentru finanțarea tuturor politicilor, strategiilor și măsurilor prin intermediul cărora se va transpune în realitate Pactul Ecologic European;

⫸ realizarea proiectului instituțional de cercetare DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR;

⫸ înființarea  CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ.

Noul program de masterat, DEZVOLTAREA DURABILĂ A AFACERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE este fundamentat pornind și de la ambițioasa Agendă 2030 a Națiunilor Unite, care reprezintă un program universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile, iar în acest context educația este recunoscută, la nivel mondial, ca o platformă critică ce va facilita tuturor sectoarelor societății să învețe să gestioneze schimbarea și să facă tranziția către programe, instrumente și practici durabile.