Enter your keyword

post

A fost lansat Raportul UNEP privind decalajul de adaptare 2022: Prea puțin, prea lent – eșecul adaptării la schimbările climatice pune lumea în pericol

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a lansat ediția din 2022 a Raportului privind decalajele de adaptare în cadrul unei conferințe de presă virtuale, în perioada premergătoare Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2022 (COP27).

Schimbările climatice impactează din ce în ce mai puternic planeta – situație care se va intensifica în anii următori, chiar dacă lumea va începe să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Raportul UNEP privind decalajul de adaptare 2022: Prea puțin, prea lent – eșecul adaptării la schimbările climatice pune lumea în pericol constată că lumea trebuie să își intensifice urgent eforturile de adaptare la aceste efecte ale schimbărilor climatice. Mai mult, adaptarea nu trebuie să fie lăsată deoparte din cauza unor factori la scară largă, care nu sunt de natură climatică și care se agravează.

Războiul din Ucraina, penuria de aprovizionare la nivel mondial și pandemia globală COVID-19 au contribuit la o criză a energiei și a securității alimentare în plină evoluție, iar costul vieții și inflația au crescut în multe țări din întreaga lume.

Eforturile globale în materie de planificare, finanțare și punere în aplicare a adaptării continuă să înregistreze progrese graduale, dar nu reușesc să țină pasul cu creșterea riscurilor climatice. 

De asemenea, raportul reliefează că 8 din 10 țări dispun în prezent de cel puțin un instrument național de planificare a adaptării, iar aceste instrumente sunt din ce în ce mai bune și includ din ce în ce mai mult grupurile defavorizate. Chiar și așa, deficitul de finanțare a adaptării în țările în curs de dezvoltare este probabil de cinci până la zece ori mai mare decât fluxurile internaționale actuale de finanțare a adaptării și continuă să se extindă.

Luarea în considerare a legăturilor dintre acțiunile de adaptare și de atenuare încă de la început în ceea ce privește planificarea, finanțarea și punerea în aplicare poate spori beneficiile comune. Sunt necesare măsuri ferme de atenuare pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C peste nivelurile preindustriale și pentru a evita atingerea celor mai dificile limite de adaptare. Este nevoie de un sprijin sporit pentru adaptare pentru a minimiza impactul climatic, iar pierderile și daunele vor fi mai mari dacă măsurile de atenuare nu sunt suficient de ambițioase. 

Având în vedere această interrelație și pentru a spori sinergiile, limitând în același timp compromisurile, Raportul UNEP consacră o secțiune din capitolele privind planificarea, finanțarea și punerea în aplicare legăturilor dintre adaptare și atenuare. 

 

În concluzie, în ciuda semnelor pozitive, trebuie să facem mult mai mult pentru a ajunge la o dezvoltare rezilientă la schimbările climatice cu un nivel net zero. 

  • Accelerarea încălzirii globale sporește impactul climatic și expune țările la un risc serios de a se confrunta cu limite de adaptare și cu pierderi și daune intolerabile.  
  • Evitarea limitelor dificile de adaptare necesită intensificarea urgentă a măsurilor de atenuare și adaptarea pentru a depăși schimbările graduale. 
  • Deși eforturile în materie de planificare, finanțare și punere în aplicare a adaptării continuă să crească, sunt necesare o accelerare semnificativă și schimbări de scară pentru a evita ca decalajele de adaptare să se adâncească și mai mult. 
  • Practicile actuale în materie de adaptare sunt foarte departe de ceea ce este necesar și este necesar să se urmeze cele mai bune practici de planificare și de punere în aplicare a adaptării pentru a îmbunătăți eficacitatea. 
  • În pofida potențialului de a obține beneficii comune substanțiale atunci când se iau în considerare de la bun început legăturile dintre adaptare și atenuare, trebuie depuse mai multe eforturi pentru a se depăși situațiile izolate și a se evita eventualele compromisuri. 
  • Factorii la scară largă, care nu sunt de natură climatică și care se compun, continuă să pună în pericol investițiile și rezultatele adaptării și este nevoie de o voință politică puternică pentru ca comunitatea internațională privind clima să se bazeze pe Pactul climatic de la Glasgow, convenit în timpul COP 26 în 2021, și să aprofundeze angajamentele colective privind zero net, adaptarea, finanțarea climatică și pierderile și daunele.

Urmărește conferința de lansare a raportului: